Logo Strona główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny Biuletyn Politechniki Śląskiej
Z Życia Politechniki Śląskiej
Nr 12. Wrzesień-Październik 2008
 
 
 
Z Życia Politechniki Śląskiej
Icon Inauguracja roku akademickiego 2008/2009
Icon Przemówienie inauguracyjne Rektora PŚ
Icon Nowe władze uczelni
Icon Rektorzy i Prorektorzy w historii PŚ
Icon Wydarzenia
Icon Aktualności
Icon Konferencje naukowe
Icon Nowości Wydawnictwa Politechniki Śląskiej
Icon Pożegnania
Icon
REKTORZY I PROREKTORZY W HISTORII PŚ

Prezentacja nowych władz naszej uczelni jest znakomitą okazją do opublikowania po raz pierwszy w zbiorczym zestawieniu wszystkich rektorów oraz prorektorów w 63-letniej historii Politechniki Śląskiej – od roku 1945, w którym nasza uczelnia została założona, po rok 2008.


Portrety kolejnych Rektorów PŚ wiszące w Sali Senatu

Rektor w latach 1945-1951 – prof. zw. dr inż. Władysław KUCZEWSKI
Prorektor w latach 1950-1951 – prof. inż. Gabriel KNIAGININ

Rektor w latach 1951-52 – prof. zw. dr inż. Michał ŚMIAŁOWSKI
Prorektor ds. Nauki w latach 1951-52 – prof. inż. Gabriel KNIAGININ, 1951/1952
Prorektor ds. Dydaktyki w latach 1951-52 – prof. n. mgr inż. Stanisław SZERSZEŃ, 1951/1952
Z-ca Rektora ds. Administracyjnych w latach 1951-52 – dr Roman ŚLUSARCZYK, 1951/1952

Rektor w latach 1952-1954 – prof. inż. Gabriel KNIAGININ
Prorektor ds. Nauki w latach 1952-1953 – prof. dr inż. Tadeusz ZARAŃSKI
Prorektor ds. Nauki w latach 1953-1954 – prof. n. dr inż. Czesława TROSZKIEWICZ
Prorektor ds. Dydaktyki w latach 1952-1955 – prof. n. mgr inż. Stanisław SZERSZEŃ
Z-ca Rektora ds. Administracyjnych w latach 1952-1954 – dr Roman ŚLUSARCZYK

Rektor w latach 1954-1956 – prof. n. dr inż. Zbigniew JASICKI
Prorektor ds. Nauki w latach 1954-1956 – prof. n. dr inż. Czesława TROSZKIEWICZ
Prorektor ds. Dydaktyki w latach 1954-1955 – prof. n. mgr inż. Stanisław SZERSZEŃ
Prorektor ds. Dydaktyki w latach 1955-1956 – prof. n. dr inż. Marian JANUSZ
Prorektor ds. Studiów Wieczorowych w latach 1955-1956 – prof. dr inż. Jerzy SZYMAŃSKI

Rektor w latach 1956-1959 – prof. zw. dr inż. Stanisław OCHĘDUSZKO
Prorektor ds. Nauki w latach 1956-1959 – prof. n. dr inż. Tadeusz ZAGAJEWSKI
Prorektor ds. Dydaktyki w latach 1956-1959 – prof. n. dr inż. Marian JANUSZ
Prorektor ds. Studium Zaocznego w latach 1956-1957 – prof. n. mgr inż. Kazimierz KUTARBA
Prorektor ds. Studiów Zaocznych w latach 1957-1958 – doc. dr inż. Tadeusz MAZOŃSKI
Prorektor ds. Studiów Wieczorowych (p. o.) w latach 1956-1957 – prof. dr inż. Jerzy SZYMAŃSKI
Prorektor ds. Studiów Wieczorowych w latach 1957-1958 – prof. n. mgr inż. Kazimierz KUTARBA

Rektor w latach 1959-1965 – prof. zw. dr inż. Tadeusz LASKOWSKI
Prorektor ds. Nauki w latach 1959-1962 – prof. zw. mgr inż. Fryderyk STAUB
Prorektor ds. Nauki w latach 1962-1965 – prof. n. dr inż. Józef LEDWOŃ
Prorektor ds. Dydaktyki w latach 1959-1962 – prof. n. mgr inż. Henryk RADWAŃSKI
Prorektor ds. Dydaktyki w latach 1962-1965 – prof. n. dr inż. Jerzy SZUBA
Prorektor ds. Studiów dla Pracujących w latach 1959-1964 – prof. zw. mgr inż. Kazimierz KUTARBA
Prorektor ds. Studiów dla Pracujących w latach 1959-1962 – prof. zw. mgr inż. Fryderyk STAUB
Prorektor ds. Studiów dla Pracujących w latach 1962-1965 – prof. n. dr inż. Józef LEDWOŃ

Rektor w latach 1965-1974 – prof. zw. dr inż. Jerzy SZUBA
Prorektor ds. Nauki w latach 1965-1968 – prof. n. dr inż. Andrzej GROSSMAN
Prorektor ds. Nauki w latach 1968-1969 – prof. mgr inż. Józef PILARCZYK
Prorektor ds. Nauki w latach 1969-1972 – prof. n. dr hab. inż. Antoni BOGUCKI
Prorektor ds. Nauki w latach 1972-1974 –prof. dr hab. inż. Marian STARCZEWSKI
Prorektor ds. Organizacji w latach 1968-1972 – prof. n. dr inż. Leon ROWIŃSKI
Prorektor ds. Organizacji w latach 1972-1974 – prof. dr hab. inż. Adolf MACIEJNY
Prorektor ds. Dydaktyki w latach 1965-1968 – prof. n. dr inż. Leon ROWIŃSKI
Prorektor ds. Dydaktyki w latach 1968-1972 – prof. n. hab. dr inż. Maciej ZARZYCKI
Prorektor ds. Dydaktyki w latach 1972-1974 –doc. dr hab. inż. Wiesław GABZDYL
Prorektor ds. Studiów dla Pracujących w latach 1965-1971 – prof. n. mgr inż. Wacław REGULSKI
Prorektor ds. Studiów dla Pracujących w latach 1971-1974 – prof. n. dr hab. inż. Jerzy NAWROCKI
Prorektor ds. Ośrodka w Katowicach w latach 1972-1974 – prof. n. dr inż. Stanisław TOCHOWICZ
Prorektor ds. Filii w Dąbrowie G. i Rybniku w latach 1972-1974 – doc. dr inż. Jerzy PAKLEZA

Rektor w latach 1974-1981 – prof. dr hab. inż. Jerzy NAWROCKI
Prorektor ds. Nauki w latach 1974-1981 – prof. dr hab. inż. Marian STARCZEWSKI
Prorektor ds. Organizacji w latach 1974-1975 – prof. dr hab. Adolf MACIEJNY
Prorektor ds. Organizacji w latach 1975-1978 –doc. dr inż. Wojciech SITKO
Prorektor ds. Organizacji w latach 1978-1980 – prof. dr hab. inż. Marian STARCZEWSKI
Prorektor ds. Dydaktyki w latach 1974-77 – doc. dr hab. inż. Wiesław GABZDYL
Prorektor ds. Dydaktyki w latach 1978-81 – doc. dr inż. Wojciech SITKO
Prorektor ds. Studiów dla Pracujących w latach 1974-75 – vacat
Prorektor ds. Studiów dla Pracujących w latach 1975-78 – doc. dr inż. Szczepan WYRA
Prorektor ds. Ośrodka w Katowicach w latach 1974-75 – prof. n. dr inż. Stanisław TOCHOWICZ
Prorektor ds. Ośrodka w Katowicach w latach 1975-81 – prof. dr hab. inż. Adolf MACIEJNY
Prorektor ds. Filii w Dąbrowie G. i Rybniku w latach 1974-1978 –doc. dr inż. Jerzy PAKLEZA

Rektor w latach 1981-1982 –prof. dr hab. inż. Ryszard PETELA
Prorektor ds. Nauk w latach 1981-1982 – prof. dr hab. inż. Jan WĘGRZYN
Prorektor ds. Ogólnych w latach 1981-1982 – prof. dr hab. inż. Antoni NIEDERLIŃSKI
Prorektor ds. Dydaktyki w latach 1981-1982 – prof. dr hab. inż. Marian PALEJ

Rektor w latach 1982-1984 – prof. dr hab. inż. Marian STARCZEWSKI
Prorektor ds. Nauki w latach 1982-1984 – prof. dr hab. inż. Jan WĘGRZYN
Prorektor ds. Organizacji w latach 1982-1984 – doc. dr inż. Wojciech SITKO
Prorektor ds. Dydaktyki w latach 1982-1984 – prof. dr hab. inż. Maciej ZARZYCKI

Rektor w latach 1984-1987 – prof. zw. dr hab. inż. Antoni NIEDERLIŃSKI
Prorektor ds. Nauki w latach 1984-1987 – prof. dr hab. inż. Jerzy ANTONIAK
Prorektor ds. Organizacji w latach 1984-1987 – doc. dr hab. inż. Jerzy FRĄCZEK
Prorektor ds. Dydaktyki w latach 1984-1985 – doc. dr inż. Stanisław LESSAER
Prorektor ds. Dydaktyki w latach 1985-1987 – doc. dr hab. inż. Józef SUŁKOWSKI

Rektor w latach 1987-1990 – prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz CHMIELNIAK
Prorektor ds. Nauki w latach 1987-1990 – prof. dr hab. inż. Jerzy ANTONIAK
Prorektor ds. Organizacji w latach 1987-1990 – doc. dr inż. Wojciech SITKO
Prorektor ds. Dydaktyki w latach 1987-1990 – doc. dr hab. inż. Józef SUŁKOWSKI

Rektor w latach 1990-1996 – prof. dr hab. inż. Wilibald WINKLER
Prorektor ds. Nauki w latach 1990-1996 – prof. dr inż. Włodzimierz SIKORA
Prorektor ds. Organizacji w latach 1990-1996 – prof. dr hab. inż. Andrzej KLIMPEL
Prorektor ds. Dydaktyki w latach 1990-1996 – dr hab. inż. Bolesław POCHOPIEŃ, prof. nzw w PŚ

Rektor w latach 1996-2002 – prof. dr hab. inż. Bolesław POCHOPIEŃ
Prorektor ds. Nauki w latach 1996-2002 – prof. dr hab. inż. Remigiusz SOSNOWSKI
Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju w latach 1996-2002 – dr hab. inż. Jan CHOJCAN, prof. nzw. w PŚ
Prorektor ds. Dydaktyki w latach 1996-2002 –prof. dr hab. inż. Wojciech ZIELIŃSKI

Rektor w latach 2002-2008 – prof. dr hab. inż. Wojciech ZIELIŃSKI
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem w latach 2002-2008 – prof. dr hab. inż. Marian DOLIPSKI
Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju w latach 2002-2008 – prof. dr hab. inż. Wojciech CHOLEWA
Prorektor ds. Dydaktyki w latach 2002-2008 – prof. dr hab. inż. Ryszard K. WILK, 2002 - 2008

Rektor od roku 2008 – prof. dr hab. inż. Andrzej KARBOWNIK
Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej od roku 2008 – prof. dr hab. inż. Jerzy RUTKOWSKI
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem od roku 2008 – dr hab. inż. Jan ŚLUSAREK, prof. nzw. w Pol. Śl.
Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju od roku 2008 – prof. dr hab. inż. Leszek BLACHA
Prorektor ds. Dydaktyki od roku 2008 – dr hab. Stanisław KOCHOWSKI, prof. nzw. w Pol. Śl.