Logo Strona główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny Biuletyn Politechniki Śląskiej
Z Życia Politechniki Śląskiej
Nr 12. Wrzesień-Październik 2008
 
 
 
Z Życia Politechniki Śląskiej
Icon Inauguracja roku akademickiego 2008/2009
Icon Przemówienie inauguracyjne Rektora PŚ
Icon Nowe władze uczelni
Icon Rektorzy i Prorektorzy w historii PŚ
Icon Wydarzenia
Icon Aktualności
Icon Konferencje naukowe
Icon Nowości Wydawnictwa Politechniki Śląskiej
Icon Pożegnania
Icon
INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2008/2009

W czwartek 2 października 2008 roku po raz 64. w historii Politechniki Śląskiej zabrzmiało „Gaudeamus igitur” z okazji uroczystej inauguracji roku akademickiego.

Politechnika Śląska nowy rok akademicki rozpoczyna z nowym składem kolegium rektorskiego. Rektorem Politechniki Śląskiej, wybranym na kadencję 2008-2012, jest prof. Andrzej Karbownik, Prorektorem ds. Organizacji i Rozwoju – prof. Leszek Blacha, Prorektorem ds. Dydaktyki – prof. Stanisław Kochowski, Prorektorem ds. Współpracy Międzynarodowej – prof. Jerzy Rutkowski, Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem – prof. Jan Ślusarek. W porównaniu z poprzednim rokiem akademickim zmienili się również dziekani aż na dziewięciu wydziałach uczelni. W nowym składzie rok akademicki zaczyna również liczący 56 osób Senat Politechniki Śląskiej. Uroczystość odbyła się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej a zaszczyciło ją swoją obecnością wielu znakomitych gości, m.in. poseł do Parlamentu Europejskiego i doktor honoris causa naszej uczelni prof. Jerzy Buzek, Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Zbyszek Zaborowski, biskup gliwicki Gerard Kusz, prezydenci, wiceprezydenci i przewodniczący rad Miejskich z Bielska-Białej, Bytomia, Gliwic, Katowic, Chorzowa, Rybnika i Zabrza.

Obecni byli również rektorzy zaprzyjaźnionych uczelni: Politechniki Częstochowskiej – prof. Maria Nowicka-Skowron, Uniwersytetu Opolskiego – prof. Krystyna Czaja, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej – prof. Ryszard Barcik, Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości – dr Tadeusz Grabowiecki, Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej – dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie – prof. Tomas Cermak, Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach – prof. Kazimierz Lebecki a także prorektorzy, dziekani i inni przedstawiciele środowisk akademickich wielu uczelni. W inauguracji wzięli udział również rektorzy Politechniki Śląskiej ubiegłych kadencji, doktorzy honoris causa i honorowi profesorowie Politechniki Śląskiej.

Nie mogło zabraknąć również przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk, jednostek badawczo-rozwojowych, i współpracujących z Politechniką Śląską przedsiębiorstw, instytucji samorządowych i innych placówek edukacyjnych i kulturalnych. Z okazji inauguracji wiele osób przesłało na ręce Rektora Politechniki Śląskiej listy z życzeniami pomyślności w nowym roku akademickim. Byli to m.in. minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka, arcybiskup metropolita katowicki Damian Zimoń oraz rektorzy licznych uczelni, europosłowie, posłowie i senatorowie RP.

Po przywitaniu przez Rektora wszystkich znamienitych gości, zgromadzeni na uroczystości uczcili chwilą ciszy wszystkich pracowników i studentów naszej uczelni, którzy w minionym roku akademickim od nas odeszli. A byli to: prof. Zbigniew Jedliński, prof. Alfred Kałużny, prof. Marian Kolarczyk, prof. Adam Korczyński, Czesława Kuczera, dr hab. inż. Jerzy Kudła, prof. Krzysztof Kurek, Natalia Lechowicz, Jerzy Matys, dr inż. arch. Wiesława Mikoś-Rytel, dr inż. Józef Potempa, doc. Wojciech Sitko, dr inż. Krzysztof Suleja, Natalia Szwarga, prof. Zdzisław Trybalski, prof. Maciej Zarzycki, oraz studenci: Wiktor Kordylas, Marcin Kwiatkowski, Mateusz Stachoń, Katarzyna Zagrodzka, Krzysztof Antończyk, Krzysztof Apanasewicz, Kamil Modrzejewski, Sebastian Żych i Łukasz Masłowski. Następnie Rektor Politechniki Śląskiej prof. Andrzej Karbownik wygłosił przemówienie inauguracyjne (które publikujemy na str 7), po czym głos zabrali: Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz oraz prof. Jerzy Buzek. W dalszej część uroczystości odbyła się immatrykulacja przedstawicieli studentów I roku, reprezentujących wszystkie wydziały naszej uczelni. Prorektor ds. Dydaktyki prof. Stanisław Kochowski życzył im pomyślności w pokonywaniu kolejnych zaliczeń i egzaminów, wykorzystania wszystkich możliwości w rozwoju swojej osobowości oraz satysfakcji z udziału w życiu studenckim naszej uczelni. Życzenia nowym kolegom i koleżankom złożyła także przewodnicząca Samorządu Studenckiego Patrycja Kozik.


Immatrykulacja studentów I roku

Następnie najlepsi tegoroczni absolwenci Politechniki Śląskiej zostali przez Rektora odznaczeni medalami Omnium Studiosorum Optimo. A byli to absolwentka Wydziału Matematyczno-Fizycznego Ewelina Mainka, absolwentka Wydziału Mechanicznego Technologicznego Edyta Kania, absolwentka Wydziału Organizacji i Zarządzania Joanna Sojka i absolwent Wydziału Chemicznego Jakub Adamek. Otrzymali oni również Nagrodę Rektora I stopnia. Nagrodę II stopnia otrzymali natomiast najlepsi absolwenci pozostałych ośmiu wydziałów: Agnieszka Szewczyk z Wydziału Architektury, Rafał Baranowski z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Edyta Janus, absolwentka Wydziału Budownictwa, Tomasz Cieśla z Wydziału Elektrycznego, Ewa Nagórska, absolwentka Wydziału Górnictwa i Geologii, Lucyna Czarnowska, z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katarzyna Kulak, absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz Marcin Ulman, absolwent Wydziału Transportu.


Wojewoda śląski wręcza Medale Komisji Narodowej

W dalszej części uroczystości Rektor Politechniki Śląskiej prof. Andrzej Karbownik oraz Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk odznaczyli 45 pracowników naszej uczelni Medalami Komisji Edukacji Narodowej. Wśród wyróżnionych znaleźli się: dr hab. inż. Bogusława Adamowicz, prof. nzw. w Pol. Śl., dr inż. Lucjusz Anders, prof. dr hab. inż. Franciszek Binczyk, dr hab. inż. Marian Błachuta, prof. nzw. w Pol. Śl., dr hab. inż. Jan Buzek, prof. nzw. w Pol. Śl., mgr inż. Janina Czarnecka, dr hab. inż. Piotr Fedeliński, prof. nzw. w Pol. Śl., mgr Anna Gaj, dr hab. inż. Andrzej Gierczycki, prof. nzw. w Pol. Śl., dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka, prof. nzw. w Pol. Śl., dr inż. Andrzej Grossman, dr hab. inż. Eugeniusz Hadasik, prof. nzw. w Pol. Śl., dr hab. inż. Antoni John, prof. nzw. w Pol. Śl., dr hab. inż. Dariusz Kania, prof. nzw. w Pol. Śl., prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak, dr inż. Barbara Kliszczewicz, docent w Pol. Śl., dr hab. inż. Gabriel Kost, prof. nzw. w Pol. Śl., dr hab. inż. Andrzej Kwiecień, prof. nzw. w Pol. Śl., dr inż. arch. Katarzyna Locher – Książek, docent w Pol. Śl., dr hab. inż. Teresa Lis, prof. nzw. w Pol. Śl., dr hab. inż. Bogusław Łazarz, prof. nzw. w Pol. Śl., dr Stanisław Łoś, dr hab. inż. Henryk Madej, prof. nzw. w Pol. Śl., dr inż. Wojciech Mielczarek, inż. Ginter Nawrat, dr inż. Grażyna Ober, dr inż. Tomasz Oczkowicz, prof. dr hab. inż. Ewa Piętka, dr inż. Roman Pilorz, docent w Pol. Śl., dr inż. Maria Probierz, prof. dr hab. inż. Tadeusz Pustelny, dr inż. Marcin Skowronek, dr inż. Krzysztof Skutil, dr hab. inż. Paweł Sowa, prof. nzw. w Pol. Śl., dr hab. inż. Józef Stabik, prof. nzw. w Pol. Śl., prof. dr hab. Inż. Włodzimierz Starosolski, dr hab. Inż. Janusz Szala, prof. nzw. w Pol. Śl., prof. dr hab. inż. Wiesław Szeja, prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz, prof. dr hab. inż. Józef Śleziona, dr hab. inż. Wincenty Turek, prof. nzw. w Pol. Śl., dr hab. Inż. Marian Urbańczyk, prof. nzw. w Pol. Śl., dr hab. inż. Stanisław Waluś, mgr Barbara Zioło, dr hab. inż. Lech Znamirowski.


Rektor wśród studentów I roku

Warto w tym miejscu wspomnieć o nagrodach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które wręczone zostały w Warszawie 8 października br. a otrzymali je w tym roku: prof. Wojciech Zieliński, b. rektor Politechniki Śląskiej, uhonorowany nagrodą indywidualną I stopnia za osiągnięcia organizacyjne uzyskane w roku akademickim 2007/2008; prof. Włodzimierz Starosolski, uhonorowany nagrodą indywidualną I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne; oraz prof. Leszek Dobrzański, który za osiągnięcia organizacyjne uzyskane w roku akademickim 2007/2008 otrzymał nagrodę indywidualną II stopnia. Tradycyjny wykład inauguracyjny wygłosił w tym roku prof. Jerzy Suwiński, b. dziekan Wydziału Chemicznego, a jego tytuł brzmiał: „Pomysłowe, inteligentne oraz magiczne materiały, substancje i związki chemiczne”. Natomiast o oprawę artystyczną uroczystości zadbał Akademicki Chór Politechniki Śląskiej oraz Akademicki Zespół Tańca „Dąbrowiacy”.

Magdalena Głowala