Logo Strona główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny Biuletyn Politechniki Śląskiej
Z Życia Politechniki Śląskiej
Nr 12. Wrzesień-Październik 2008
 
 
 
Z Życia Politechniki Śląskiej
Icon Inauguracja roku akademickiego 2008/2009
Icon Przemówienie inauguracyjne Rektora PŚ
Icon Nowe władze uczelni
Icon Rektorzy i Prorektorzy w historii PŚ
Icon Wydarzenia
Icon Aktualności
Icon Konferencje naukowe
Icon Nowości Wydawnictwa Politechniki Śląskiej
Icon Pożegnania
Icon
AKTUALNOŚCI

Uchwały Senatu Politechniki Śląskiej

29 września 2008 r. odbyło się I w nowej kadencji zwyczajne posiedzenie Senatu Politechniki Śląskiej. Wzięło w nim udział 51 członków Senatu.
Podczas posiedzenia Senat Politechniki Śląskiej podjął następujące uchwały:
 • Uchwałę Nr I/1/2007/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zatrudnienia przez Dziekanów i Prodziekanów.
 • Uchwałę Nr I/2/2007/2008 w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów.
 • Uchwałę Nr I/5/2007/2008 w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Dydaktyki.
 • Uchwałę Nr I/3/2007/2008 w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej.
 • Uchwałę Nr I/4/2007/2008 w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Godności Honorowych.
 • Uchwałę Nr I/6/2007/2008 w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej.
 • Uchwałę Nr I/7/2007/2008 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 • Uchwałę Nr I/8/2007/2008 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.
 • Uchwałę Nr I/9/2007/2008 w sprawie powołania przedstawicieli Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktoran- tów w skład Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • Uchwałę Nr I/10/2007/2008 – z załącznikiem – w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Śląskiej.
 • Uchwałę Nr I/11/2007/2008 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pozawydziałowej jednostki organizacyjnej o nazwie centrum Promocji Kultury Zagranicznej.
Pełny protokół z posiedzenia Senatu jest dostępny na stronie internetowej biuletynu http://biuletyn.polsl.pl

Redakcja

Akty normatywne Uczelni

We wrześniu 2008 roku ukazały się następujące wewnętrzne akty normatywne Rektora Politechniki Śląskiej:
 • Zarządzenie Nr 49/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 września 2008 roku w sprawie struktury organizacyjnej Politechniki Śląskiej
 • Zarządzenie Nr 50/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 września 2008 roku w sprawie zakresu obowiązków Prorektorów Politechniki Śląskiej w kadencji 2008-2012
 • Zarządzenie Nr 51/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 września 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
 • Zarządzenie Nr 52/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 12 września 2008 roku w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich
 • Zarządzenie Nr 53/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 12 września 2008 roku w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Badań Własnych
 • Zarządzenie Nr 54/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 12 września 2008 roku w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Odznaczeń
 • Zarządzenie Nr 55/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 15 września 2008 roku w sprawie powołania Akademickiej Rady Programowej Centrum Edukacji w Mechatronice
 • Zarządzenie Nr 56/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 16 września 2008 roku w sprawie powołania Rady Centrum Kształcenia Inżynierów
 • Zarządzenie Nr 57/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 września 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Utrzymania Domów Studenckich
 • Zarządzenie Nr 58/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 września 2008 roku w sprawie powołania Rady programowej Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej
 • Zarządzenie Nr 59/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 19 września 2008 roku w sprawie powołania Rady Programowej Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej
 • Zarządzenie Nr 60/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 19 września 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Domu Asystenta w Gliwicach i Katowicach
 • Zarządzenie Nr 61/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 23 września 2008 roku w sprawie odwołania Komisji Mieszkaniowej
 • Zarządzenie Nr 62/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 września 2008 roku w sprawie opłat za kształcenie na niestacjonarnych studiach doktoranckich w roku akademickim 2008/2009
 • Zarządzenie Nr 63/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 29 września 2008 roku w sprawie opłat za kształcenie na studiach podyplomowych oraz na kursach dokształcających w roku akademickim 2008/2009
 • Zarządzenie Nr 64/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie umów ze studentami Politechniki Śląskiej o świadczeniu usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych
 • Zarządzenie Nr 65/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 29 września 2008 roku w sprawie likwidacji pozawydziałowej jednostki organizacyjnej o nazwie Centrum Promocji Kultury Zagranicznej
 • Zarządzenie Nr 66/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2008 roku w sprawie powołania Rady Centrum Inżynierii Biomedycznej
 • Zarządzenie Nr 67/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Politechniki Śląskiej
 • Zarządzenie Nr 68/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Akademickiej Rady Centrum Mechatroniki
 • Zarządzenie Nr 69/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zasad przyznawania medalu „OMNIUM STUDIOSORUM OPTIMO” oraz nagród studentom i absolwentom Politechniki Śląskiej
 • Zarządzenie Nr 70/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2008 roku w sprawie powołania Komisji Historycznej Politechniki Śląskiej
 • Zarządzenie Nr 71/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2008 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Pismo Okólne Nr 36/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 4 września 2008 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych na kadencję 2008-2012
 • Pismo Okólne Nr 37/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 12 września 2008 roku w sprawie zmiany Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów
 • Pismo Okólne Nr 38/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 12 września 2008 roku w sprawie powołania Pełnomocników Rektora
 • Pismo Okólne Nr 39/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 17 września 2008 roku w sprawie zasad realizacji dostaw sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz trybu odbioru sprzętu komputerowego
 • Pismo Okólne Nr 40/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 września 2008 roku w sprawie odpłatności za miejsce, pokój lub segment w Domach Asystenta Politechniki Śląskiej od 1 października 2008 roku
 • Pismo Okólne Nr 41/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2008 roku w sprawie powołania Senackich Komisji na kadencję 2008-2012
 • Pismo Okólne Nr 42/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2008 roku w sprawie powołania przedstawicieli Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów w skład Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz Rady Bibliotecznej
 • Pismo Okólne Nr 43/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Śląskiej
Maria Rzepka

Stopnie naukowe, tytuły, stanowiska

Nadanie tytułu naukowego profesora
 • Prof. dr hab. inż. Adam ZYBURA – Wydział Budownictwa, od 23.07.2008 r.
 • Prof. dr hab. inż. Beata CWALINA – Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, od 23.07.2008 r.
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy BODZENTA – Wydział Matematyczno-Fizyczny, od 23.07.2008 r.
Zakończone doktoraty
 • Dr inż. Sebastian WERLE
  Politechnika Śląska. Promotor – prof. dr hab. inż. Ryszard K. Wilk. Temat pracy doktorskiej : „Badanie zjawiska zapłonu paliwa gazowego w utleniaczu o wysokiej temperaturze” – 26.09.2008 r. – RIE.
 • Dr inż. Elżbieta PAWŁOWSKA
  Politechnika Śląska. Promotor – dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek. Temat pracy doktorskiej: „Wpływ kapitału społecznego na realizację celów w zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej” – 17.09.2008 r. – ROZ.
 • Dr inż. Krzysztof MICHALSKI
  Politechnika Śląska. Promotor – dr hab. inż. Barbara Białecka. Temat pracy doktorskiej: „System wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie chemicznym z zastosowaniem LCA” – 17.09.2008 r. – ROZ.
 • Dr inż. Maciej SAJKOWSKI
  Politechnika Śląska. Promotor – dr hab. inż. Krzysztof Krykowski. Temat pracy doktorskiej: „Synteza algorytmów pracy i struktury układu sterowania dla dwusilnikowego pojazdu elektrycznego kierowanego głosem” – 30.09.2008 r. – RE., z wyróżnieniem.
Sport

Bardzo udany start zawodników AZS Gliwice
W dniach 4-5 października w Łodzi został rozegrany Puchar Polski Juniorów i Juniorek młodszych w judo z udziałem całej czołówki Polski. Złoty medal wywalczyła niezawodna Izabela Sosnowska w Kategorii wagowej 52 kg. Jest to kolejna zmiana wagi na wyższą i kolejny medal. Brawa dla Izy. Brązowe medale zdobyli Przemysław Wietrzak w wadze 50 kg, Kamil Niedziela w wadze 81 kg oraz Dominika Nowakowska w wadze +70 kg. Właściwie przepracowane lato daje znać w dobrych wynikach sportowych. Trenerami zawodników są Bronisław Wołkowski i Tadeusz Połomski.

Mistrzostwa Polski Młodzieży
Udanie zakończyły się Mistrzostwa Polski Młodzieży w judo rozegrane we Wrocławiu w dniach 11-12 października z udziałem najlepszych młodzieżowców z całej Polski. Srebrny medal wywalczył nasz czołowy zawodnik Ignacy Rudawiec w kategorii wagowej 66kg. Jest to jego drugi srebrny medal wywalczony w tym roku w kategorii seniorów i młodzieży. Urasta na najlepszego zawodnika w Polsce w tej kategorii wagowej (66 kg). Drugi medal brązowy wywalczyła Izabela Herdzik w kategorii wagowej 63 kg. I dla niej jest to drugi medal brązowy wywalczony w tym roku w najważniejszych kategoriach wiekowych – senior, młodzieżowiec. Nie powiodło się natomiast Marcinowi Niedzielskiemu, który przegrał walkę o medal w kategorii 73 kg, zdobywając V miejsce. W tej samej kategorii VII miejsce wywalczył Aleksander Kowalski. Zawody zakończyły się sukcesem 5-cioosobowej ekipy AZS Gliwice. Trenerem jest Bronisław Wołkowicz.

Ogólnopolski turniej dzieci
W dniu 12 października rozegrano w Redułtowach X Ogólnopolski Turniej Judo dzieci o Puchar Burmistrza Miasta Redułtowy. Zawodnicy AZS Gliwice zdobyli zdecydowanie w punktacji zespołowej I miejsce. Wyniki indywidualne zawodników AZS Gliwice: I miejsce zdobyli Kurczyk Piotr w.39kg, Sojka Dawid w. 42 kg. II miejsca zdobyli Moczulski Piotr w.32kg, Kubicki Patryk w. 42 kg, Szczurkowski Kacper w. +50 kg, Grendysa Gaweł w. 31 kg III miejsca zdobyli: Miecznikowski Maciej w.42kg, Lochmajer Oliwer w. 33 kg, Grendysa Paweł w.39kg, Pacon Piotr w. 27 kg. Trener: Eugeniusz Olejniczak

Czesław Garncarz