Logo Strona główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny Biuletyn Politechniki Śląskiej
Z Życia Politechniki Śląskiej
Nr 9. Czerwiec 2008
 
 
 
Z Życia Politechniki Śląskiej
Icon Z prac Senatu
Icon Kronika Rektorska
Icon Akty normatywne Uczelni
Icon Stopnie naukowe, tytuły, stanowiska
Icon Dział Współpracy z Zagranicą informuje
Icon Z życia Centrum Kształcenia Inżynierów
Icon Działalność Centrum Edukacyjno–Kongresowego
Icon Wydarzenia
Icon Konferencje naukowe
Icon Z życia studentów
Icon Politechnika Śląska w mediach
Icon Nowości Wydawnictwa Politechniki Śląskiej
Icon Sport
Icon Wspomnienia
Icon Kronika żałobna
Icon
KRONIKA REKTORSKA
 • 2.06 Prorektor prof. Wojciech Cholewa przewodniczył posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów.
 • 3.06 Rektor prof. Wojciech Zieliński wraz z Prorektorami wziął udział w seminarium inaugurującym działalność Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo – Wschodniej.
 • W dniach 4-6.06 Rektor prof. Wojciech Zieliński oraz Rektor elekt prof. Andrzej Karbownik uczestniczyli w obradach Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich organizowanej przez Politechnikę Koszalińską. Obrady połączone były z nadaniem prof. T. Lutemu, przewodniczącemu KRASP, tytułu doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej.
 • 8.06 w Katowicach Rektor prof. Wojciech Zieliński uczestniczył w uroczystym XII Koncercie Akademickim z okazji 40-tej rocznicy utworzenia Uniwersytetu Śląskiego.
 • 9.06 Rektor prof. Wojciech Zieliński uczestniczył na Uniwersytecie Śląskim w spotkaniu minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbary Kudryckiej ze środowiskiem naukowym Śląska.
 • 9.06 w Teatrze Śląskim w Katowicach Rektor prof. Wojciech Zieliński uczestniczył w uroczystym spotkaniu pracowników Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej.
 • 10.06 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rektor prof. Wojciech Zieliński uczestniczył w spotkaniu rektorów uczelni technicznych z p. minister Barbarą Kudrycką
 • 12.06 Rektor prof. Wojciech Zieliński uczestniczył w CEK w imprezie „Cała Polska czyta dzieciom” organizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gliwicach.
 • 13.06 w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbył się tradycyjny „Koncert wiosenny” dla pracowników Politechniki Śląskiej. W koncercie wystąpił zespół „Budka Suflera”. W koncercie uczestniczył Rektor prof. Wojciech Zieliński wraz z Prorektorami.
 • 16.06 Prorektor prof. Wojciech Cholewa przewodniczył posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów.
 • 17.06 w Akademii Muzycznej w Katowicach odbył się uroczysty koncert z okazji Roku św. Jacka z udziałem Konferencji Episkopatu Polski. W koncercie uczestniczył Rektor prof. Wojciech Zieliński.
 • 18.06 odbyło się sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich, na którym dotychczasowy przewodniczący Rektor prof. Wojciech Zieliński złożył sprawozdanie z trzyletniej działalności i wybrano nowego przewodniczącego w osobie p. Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Ewy Małeckiej-Tendery.
 • 18.06 Prorektor prof. Ryszard Wilk wziął udział w posiedzeniu Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich.
 • 21.06 w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach Rektor prof. Wojciech Zieliński wziął udział w spotkaniu z szefami misji dyplomatycznych akredytowanych w Warszawie, którzy wizytowali Śląsk.
 • 24.06 Rektor prof. Wojciech Zieliński wraz z prorektorem prof. Ryszardem Wilkiem wzięli udział w AGH w Krakowie w konferencji ECOS – 2008 organizowanej wspólnie przez Politechnikę Śląską i AGH. Konferencja była połączona z nadaniem prof. Jankowi Szargutowi tytułu doktora honoris causa AGH.
 • W dniach 26-29.06 w Szczecinie Rektor prof. Wojciech Zieliński oraz Rektor – elekt prof. Andrzej Karbownik wzięli udział w sprawozdawczo-wyborczym posiedzeniu Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Dotychczasowy przewodniczący KRPUT – Rektor Politechniki Łódzkiej prof. J. Krasiński przekazał przewodnictwo na następną kadencję rektorowi AGH prof. A. Tajdusiowi
 • 30.06 odbyło się uroczyste otwarcie Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice”. W otwarciu uczestniczył Rektor prof. Wojciech Zieliński oraz Prorektor prof. Wojciech Cholewa.
 • 30.06 Prorektor prof. Wojciech Cholewa przewodniczył posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Godności Honorowych.