Logo Strona główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny Biuletyn Politechniki Śląskiej
Z Życia Politechniki Śląskiej
Nr 9. Czerwiec 2008
 
 
 
Z Życia Politechniki Śląskiej
Icon Z prac Senatu
Icon Kronika Rektorska
Icon Akty normatywne Uczelni
Icon Stopnie naukowe, tytuły, stanowiska
Icon Dział Współpracy z Zagranicą informuje
Icon Z życia Centrum Kształcenia Inżynierów
Icon Działalność Centrum Edukacyjno–Kongresowego
Icon Wydarzenia
Icon Konferencje naukowe
Icon Z życia studentów
Icon Politechnika Śląska w mediach
Icon Nowości Wydawnictwa Politechniki Śląskiej
Icon Sport
Icon Wspomnienia
Icon Kronika żałobna
Icon
DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM EDUKACYJNO - KONGRESOWEGO

Cała Polska czyta dzieciom
12 czerwca w auli A CEK odbyła się ogólnopolska impreza pod hasłem „Cała Polska czyta dzieciom”. Ideą spotkania było promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych, którzy wypełnili aulę po brzegi. Wśród osób czytających baśnie i wiersze znaleźli się między innymi: ks. biskup Gerard Kusz, przewodniczący Rady Miejskiej Marek Pszonak, dyrektor Gliwickiego Teatru Muzycznego Paweł Gabara, aktor GTM Michał Musioł oraz kapitan drużyny piłkarskiej PIAST Gliwice Jarosław Kaszowski. Oprawę artystyczną zapewniły zespoły taneczne i wokalne z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gliwicach, który był jednocześnie organizatorem przedsięwzięcia.

REOLOGIA w technologii betonu
W dniu 18 czerwca w auli D Centrum Edukacyjno-Kongresowego odbyło się X Sympozjum Naukowo-Techniczne pt. „Cement - właściwości i zastosowanie” - Reologia w technologii betonu. Spotkanie miało na celu przekazanie kadrze inżyniersko-technicznej krajowego przemysłu betonów aktualnych informacji w zakresie technologii betonu. Omawiane były zagadnienia związane m.in. z oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz z różnorodnością dodatków chemicznych i ich wpływem na jakość betonu. Poruszono także problematykę ekologii np. redukcji zanieczyszczeń powietrza przez zastosowanie wysoko zaawansowanego technologicznie cementu. Organizatorami X Sympozjum byli: GÓRAŻDŻE S.A. oraz Katedra Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej pod patronatem Sekcji Materiałów Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

VII Gliwickie Seminarium Polimerowe
W dniu 26 czerwca w auli B Centrum Edukacyjno-Kongresowego odbyło się Gliwickie Seminarium Polimerowe 2008. W spotkaniu wzięło udział około 170 naukowców z kraju i zagranicy, specjalizujących się w szeroko pojętej tematyce chemii i technologii związków wielocząsteczkowych. Wykłady seminaryjne poprowadzili:
- prof. Krzysztof Matyjaszewski, Pittsburgh, USA
- prof. Manfred Stamm, Drezno, Niemcy,
- prof. Heikki Tentu, Helsinki, Finlandia,
- dr Gerard Maier, Kaufenbergen, Niemcy.
Dodatkowo w holu zorganizowana była sesja posterowa, dokumentująca osiągnięcia z zakresu polimerów.
Organizatorami seminarium byli: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN Zabrze-Gliwice, Politechnika Śląska oraz Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Toruń-Gliwice.

Opracowali pracownicy CEK