Logo Strona główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny Biuletyn Politechniki Śląskiej
Z Życia Politechniki Śląskiej
Nr 14. Listopad 2007
 
 
 
Z Życia Politechniki Śląskiej
Icon Z prac Senatu
Icon Kronika Rektorska
Icon Akty normatywne Uczelni
Icon Stopnie naukowe, tytuły, stanowiska
Icon Dział Współpracy z Zagranicą informuje
Icon Z Życia CKI
Icon Działalność CEK
Icon Wydarzenia
Icon Nowości Wydawnictwa Politechniki Śląskiej
Icon Z Życia studentów
Icon Kultura
Icon Politechnika Śląska w mediach
Icon Notatki przewodniczącego RGSzW
Icon Sport
Icon Wspomnienia
 
 
 
 
Icon
WYDARZENIA

Barbórka 2007
Zgodnie z akademicką tradycją górnicza Barbórka jest świętowana na Wydziale Górnictwa i Geologii w ostatni piątek listopada. Obchodziliśmy ją 30 listopada 2007 r. już po raz 58. począwszy od założenia Wydziału w 1950 roku. Rankiem odprawiona została w kościele p.w. Św. Michała Archanioła koncelebrowana msza św. w intencji studentów, absolwentów i pracowników naszego Wydziału, której przewodniczył ks. Biskup Jan Wieczorek.

Przed Akademią Barbórkową w holu Wydziału Górnictwa i Geologii przygrywała orkiestra dęta KWK „Sośnica – Makoszowy”. Główne uroczystości barbórkowe w Auli Głównej rozpoczął Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii prof. dr hab. inż. Krystian Probierz od chwili ciszy dla uczczenia tych spośród górniczej braci, których Pan Bóg zabrał na wieczną szychtę. Pamiętaliśmy zwłaszcza o górnikach z ukraińskiej kopalni, których ponad stu zginęło w ostatnich dniach. W tradycyjnej akademii, oprócz studentów i pracowników naszego Wydziału udział wzięli również zaproszeni goście a wśród nich: JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem prof. dr hab. inż. Marian Dolipski – poprzedni Dziekan Wydziału, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju prof. dr hab. inż. Wojciech Cholewa oraz Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Piotr Buchwald.

Na Barbórkę przybyli Posłowie na Sejm RP pani Maria Nowak i prof. Jan Kazimierczak oraz rektorzy zaprzyjaźnionych uczelni: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Janusz Janeczek (z wykształcenia geolog), JM Rektor TU Bergakademie we Freibergu, najstarszej uczelni górniczej na świecie, również geolog, który przewodził delegacji w skład której wchodzili: prorektor prof. Rudolf Kawalla, prof. Norbert Volkmann, prof. Christian Buhrow i prof. Breitkreutz. Obecny był poprzedni Rektor Politechniki Śląskiej prof. Bolesław Pochopień z małżonką oraz Prorektor Akademii Górniczo – Hutniczej prof. Jerzy Lis.

Uroczystość Barbórkową zaszczycili swoją obecnością Dziekani uczelni polskich i zagranicznych: Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo – Hutniczej prof. Jerzy Klich, Dziekan Wydziału Górniczego z Vigo w Hiszpanii – prof. Jose Mario Lanaja del Busto, Dziekan Wydziału Górniczego Politechniki w Oviedo w Hiszpanii – prof. Pedro Riesgo Fernandez, Dziekan Wydziału Geotechnologii i Zarządzania Produkcją Politechniki Donieckiej z Ukrainy – prof. Jurij Fiodorowicz Bułgakow oraz prof. Aleksander Jurevicz Makeev z tej samej uczelni oraz dziekani zaprzyjaźnionych wydziałów Politechniki Śląskiej – prof.Krzysztof Gasidło z Wydziału Architektury, prof. Jerzy Rutkowski z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, prof. Stanisław Kochowski z Wydziału Matematyczno – Fizycznego, prof. Jerzy Suwiński z Wydziału Chemicznego, prof. Jerzy Świder z Wydziału Mechanicznego Technologicznego i prof. Lesław Topór-Kamiński z Wydziału Elektrycznego. W uroczystej akademii udział wzięli również Prodziekani: prof. Jaromir Pistora z Hornicko – Geologickiej Fakulty VSB – TU z Ostrawy, prof. Jacek Szewczyk z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH, dr hab. Andrzej Kowalczyk z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, prof. Janusz Skoczylas z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Jacek Mucha z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH i dr hab. Marek Michalik z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na barbórkowe święto przybyli także dyrektorzy zaprzyjaźnionych instytutów naukowych: dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa – prof. Józef Dubiński, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – prof. Tadeusz Peryt, dyrektor Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji EMAG – mgr inż. Piotr Wojtas, dyrektor Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG – dr inż. Andrzej Meder oraz dyrektor Kopalni Doświadczalnej BARBARA – doc. dr hab. Krzysztof Cybulski.

Na uroczystej akademii obecni byli przedstawiciele spółek węglowych: Kompanii Węglowej, Katowickiego Holdingu Węglowego, Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Południowego Koncernu Węglowego oraz przedstawiciele izb gospodarczych, dyrektorzy centrów wydobywczych, kopalń i zakładów przemysłu maszyn górniczych. Przybyli również reprezentanci Związków Zawodowych, Policji, Straży Pożarnej i Wojska. Tradycyjnie w uroczystości Barbórkowej wzięła udział liczna delegacja profesorów z Ostrawy z prof. Aloisem Adamusem na czele oraz z Towarzystwa Tradycji Górniczej Szkoły Inżynierskiej w Eisleben w Saksonii-Anhalt z Ralfem Schröederem.

Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej prof. Krystian Probierz serdecznie powitał wszystkich zebranych gości, pracowników i studentów Wydziału oraz współorganizatora uroczystości dr inż. Piotra Litwę – Prezesa Stowarzyszenia Wychowanków naszego Wydziału. W swoim wystąpieniu Dziekan podkreślił fakt zwiększonego zapotrzebowania górnictwa na fachowe kadry w kontekście zmniejszonej w tym roku liczby kandydatów na studia stacjonarne na naszym Wydziale. Wyraził przy tym nadzieję, że rozpoczynający studia dołączą w terminie do grona prawie 19 – tu tysięcy absolwentów naszego Wydziału cieszących się dobrą opinią w przemyśle. Zwrócił uwagę na dostosowywanie naszych planów i programów studiów do współczesnych wymagań czego wyrazem jest uruchamianie nowych kierunków kształcenia: Inżynierii Bezpieczeństwa i Mechatroniki. Do najważniejszych osiągnięć Wydziału w 2007 roku Dziekan zaliczył: Nagrodę Ministra Środowiska za całokształt osiągnięć, którą otrzymał twórca śląskiej szkoły petrologii węgla prof. Wiesław Gabzdyl; Tytuł profesora nauk technicznych nadany prof. Janowi Białkowi; Szereg nagród jakie uzyskali prof. Marek Jaszczuk i dr Jan Kania za rozwiązanie dotyczące sposobu koncentracji eksploatacji pola ścianowego (Złoty Medal na 59. Międzynarodowej Wystawie – IENA 2007 w Norymberdze i dyplom Ministerstwa Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej na tej wystawie, Srebrny Medal na 56. Światowej Wystawie Innowacji „Brussels – Eureka 2007”, Medal Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych 2007 w Katowicach, Złoty Medal Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2007 w Warszawie); Złoty Medal Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2007 w Warszawie za zespołowe rozwiązanie dotyczące organu urabiającego o szerokim zakresie roboczej prędkości posuwu.

Dziekan Wydziału prof. Krystian Probierz poinformował o wydaniu po czterech latach pracy dwujęzycznego polsko – wietnamskiego podręcznika do górnictwa węgla kamiennego, z którego będą mogli korzystać zarówno nasi studenci i pracownicy górnictwa, jak również koledzy z Wietnamu. Kształcimy bowiem obecnie na czwartym roku grupę młodzieży wietnamskiej i zorganizowaliśmy piątą już edycję studiów podyplomowych dla wietnamskich inżynierów z zakresu nowoczesnego górnictwa. W swym wystąpieniu Dziekan odniósł się również do sytuacji w górnictwie węgla kamiennego w Polsce, Unii Europejskiej i w świecie podkreślając odmienne od światowych, gdzie wydobycie węgla stale wzrasta, trendy w górnictwie europejskim. Brak strategii bezpieczeństwa energetycznego i wspólnej polityki w tym zakresie oraz błędy w reformowaniu polskiego górnictwa sprawiły, że w tym roku Polska zaimportuje kilka milionów ton węgla kamiennego. Wbrew obiegowym opiniom prezentowanym w mediach węgiel służy również rozwojowi najnowszych technologii.

Po Dziekanie głos zabrał JM Rektor prof. Wojciech Zieliński, który zwrócił uwagę na konieczność podjęcia prac w obszarze tzw. czystych technologii węglowych oraz złożył pracownikom, studentom i całej górniczej braci serdeczne życzenia. W swoim wystąpieniu Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Piotr Buchwald nawiązał do sytuacji polskiego górnictwa węgla kamiennego, zwłaszcza w aspekcie bezpieczeństwa pracy pod ziemią. Podkreślając swój związek z Wydziałem Górnictwa i Geologii życzył wszystkim profesorom i studentom owocnej pracy i sukcesów. Życzenia w imieniu pracowników jednostek i instytutów badawczych złożył również Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa prof. Józef Dubiński. Wiele życzeń i gratulacji od osób i instytucji związanych z górnictwem, w tym od Ministra Gospodarki, wpłynęło na ręce Dziekana Wydziału drogą pocztową.

Na wniosek władz Wydziału Górnictwa i Geologii JM Rektor przyznał przyjaciołom i współpracownikom naszego Wydziału odznakę „Zasłużony dla Politechniki Śląskiej”, którą zostali uhonorowani: dr inż. Piotr Buchwald – Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, prof. Jurij Fiodorowicz Bułgakow – Dziekan Wydziału Zarządzania Produkcją w Donieckim Narodowym Uniwersytecie Technicznym z Ukrainy, dr inż. Piotr Litwa – Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego i Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Górnictwa i Geologii, prof. Jose Maria Lanaja Del Busto – Dziekan Escola Tecnica Superior de Enzeneria de Minas z Uniwersytetu w Vigo w Hiszpanii, prof. Pedro Riesgo Fernandez – Dziekan Uniwersytetu w Oviedo w Hiszpanii, prof. Norbert Volkmann z Instytutu Geologii w Technische Universität Bergakademie Freiberg w Niemczech i mgr inż. Jarosław Zagórowski – Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
W uznaniu zasług dla polskiego górnictwa i współpracy z Wydziałem Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej Honorowy Kordzik Górniczy otrzymali: prof. Georg Unland – Rektor TU-Bergakademie z Freibergu, prof.Aleksander Jurewicz Makeev – dziekan tzw. Polskiego Wydziału z Doniecka, prof. Jan Drenda – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Górnictwa i Geologii, dr inż. Piotr Sobota – Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Górnictwa i Geologii.

Specjalne wyróżnienie z rąk Dziekana w postaci górniczego kilofka, wraz z życzeniami reprezentowania całego środowiska górniczego, otrzymał Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa prof. Józef Dubiński, który został członkiem Polskiej Akademii Nauk. Decyzją Kapituły Odznaką 50-lecia Wydziału Górnictwa i Geologii wyróżnieni zostali: dr inż. Ruta Cybulska – pierwsza absolwentka naszego Wydziału, która uzyskała stopień doktora na naszym Wydziale, absolwent naszego Wydziału doc. dr hab. inż. Krzysztof Cybulski – Dyrektor Kopalni Doświadczalnej BARBARA, prof. Rudolf Kawalla – Prorektor TU Bergakademie z Freibergu, prof. Jerzy Klich – Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie oraz prof. Tadeusz Peryt – Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. Na wniosek Dziekana Wydziału w uznaniu zasług dla rozwoju górnictwa Minister Gospodarki nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla górnictwa RP” pracownikom naszego Wydziału dr hab. inż. Aleksandrowi Kowalowi, dr inż. Stefanowi Musiołowi i dr inż. Ewie Strzałkowskiej, zaś osiągnięcia uhonorował nominacjami na kolejne stopnie górnicze. Generalnym Dyrektorem Górniczym III stopnia został współpracownik naszego Wydziału prof. Józef Jonak z Politechniki Lubelskiej oraz z naszej Rady Wydziału dr hab. inż. Stanisław Szweda zaś Dyrektorem Górniczym I stopnia został dr inż. Grzegorz Bobkowski a Dyrektorami Górniczymi II stopnia dr inż. Eryk Remiorz i dr inż. Grzegorz Strozik.

W tym roku po raz pierwszy zorganizowany został Barbórkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej, w którym wzięły udział reprezentacje pracowników Instytutów i Katedr naszego Wydziału. Z rąk Dziekana puchar za zajęcie pierwszego miejsca odebrał kapitan zwycięskiej drużyny Instytutu Geologii Stosowanej prof. Marek Pozzi.
W corocznym konkursie na pracę dyplomową najbardziej użyteczną dla przemysłu, nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Górnictwa i Geologii zdobyli: Małgorzata Rakoszek I nagrodę za pracę magisterską pt.: „Opracowanie interaktywnego GIS dla fragmentu miasta Zabrze” – promotor dr inż. Violetta Sokoła-Szewioła; Katarzyna Czuba II nagrodę za pracę magisterską pt.: „Ocena możliwości ograniczenia wpływu projektowanej przez KWK Mysłowice-Wesoła eksploatacji na autostradę A-4” – promotor dr inż. Roman Ścigała; Maciej Kwaśny III nagrodę za pracę magisterską pt.: „Wpływ parametrów geometrycznych przekładni na straty mocy” – promotor dr hab. inż. Antoni Skoć, prof. nzw. w Pol. Śl. Wyróżniono również następujące prace: Katarzyna Szewczyk za pracę magisterską pt.: „Opracowanie bazy GIS dla obszaru miasta Bytom w celu wykorzystania do optymalizacji procesu decyzyjnego dotyczącego wybranych zagrożeń cywilizacyjnych”; Łukasz Frank za pracę magisterską pt.: „Wpływ restrukturyzacji zatrudnienia na bezpieczeństwo pracy załóg kopalń JSW S.A.”; Piotr Bębnowski za pracę inżynierską pt.: „Analiza narastania zagrożenia metanowego w KWK Knurów”; Justyna Żebro za pracę magisterską pt.: „Badanie skuteczności wzbogacania w wybranym węźle zakładu przeróbczego KWK Polska-Wirek”.

Specjalne nagrody z zakresu BHP, które przyznała Fundacja im. Prof. Wacława Cybulskiego „Bezpieczne Górnictwo” za prace dyplomowe magisterskie otrzymali: Grzegorz Majewski za pracę pt.: „Zabezpieczenia elektroenergetyczne sieci i odbiorników w oddziałach o skoncentrowanym wydobyciu”, której promotorem był dr inż. Andrzej Cholewa; Rafał Palik za pracę pt.: „Modernizacja układów sterowania i automatyzacji stacji wentylatorowej w KWK Wujek, ruch Śląsk”, której promotorem był dr inż. Zygmunt Szymański.
Najlepsi absolwenci otrzymali dyplomy ukończenia studiów z rąk Rektora i Dziekana. Byli to: Katarzyna Czuba, Joanna Herczakowska, Maciej Kwaśny, Michał Mazurek, Małgorzata Rakoszek i Łukasz Skrzypiec.
Nagrody Dziekana za najlepsze wyniki w nauce uzyskali studenci i absolwenci o najwyższej średniej ocen w roku akademickim 2006/2007: Katarzyna Czuba (średnia 4,93), Joanna Herczakowska (średnia 4,83), Ewa Nagórska (średnia 5,00), Małgorzata Rakoszek (średnia 4,93), Łukasz Skrzypiec (średnia 4,85) i Michał Szastok (średnia 5,00)

Nagrody dla studentów z Wietnamu w postaci dwujęzycznego polsko – wietnamskiego podręcznika do górnictwa węgla kamiennego otrzymało dziewięciu studentów IV roku, zaś dwie wietnamskie studentki (Nguyen Thi Bich Thuy i Nguyen Thi Thuy Linh) o najwyższej średniej ocen w minionym roku akademickim wyróżnione zostały również dyplomami i nagrodami pieniężnymi. Za ubiegły rok akademicki najlepszą grupą dziekańską uznano grupę V roku specjalności studiowania Budownictwo Podziemne i Ochrona Powierzchni, której przedstawiciele odebrali z rąk współorganizatora uroczystości, prezesa Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Górnictwa i Geologii dr inż. Piotra Litwy przechodnią szpadę górniczą.

Akademię zakończyło uroczyste przyjęcie studentów pierwszego roku do stanu górniczego – tradycyjny „skok przez skórę”. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Akademicki Chór Politechniki Śląskiej pod kierunkiem dr Lucjusza Andersa adiunkta naszego Wydziału. W programie artystycznym wystąpił Akademicki Zespół Tańca Politechniki Śląskiej „Dąbrowiacy”. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości w sali Rady Wydziału przy lampce wina goście składali gratulacje i życzenia na ręce Dziekana Wydziału.
Uroczystości Barbórkowe zakończyła, przebiegająca w miłej i wesołej atmosferze, wspólna biesiada piwna naszych pracowników, studentów i zaproszonych gości.

Piotr Sobota
(Zdjęcia z uroczystości znajdują sie na trzeciej stronie okładki)

Giełda Pracodawcy „Jesień 2007”
Zakończenie konkursu „Mój Pomysł na Biznes”

14 listopada 2007 w CEK Politechniki Śląskiej, przy udziale przyszłych i aktualnych studentów, absolwentów, pracowników Politechniki Śląskiej oraz pracodawców, odbyły się:

Giełda Pracodawców Jesień 2007 będąca reakcją rynku pracy na zainteresowanie studentami i absolwentami jako przyszłymi pracownikami oraz możliwościami naukowej współpracy z naszą Uczelnią. W Giełdzie wzięli udział następujący pracodawcy: Accenture Sp z o.o., ALAN SYSTEMS Sp. z o.o., Alstom Konstal S.A., ArcelorMittal S.A., Arinso People Services Sp. z o.o., AVIO POLSKA, Betafence Sp. z o.o, Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o, BOUYGUES CONSTRUCTION, Capgemini, Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa „EMAG”, Citi Handlowy, Delphi Kraków, Energomontaż - Południe S.A., Energopomiar Sp. z o.o, Fabryka Automatyki „Fach” S.A., Fabryka Plastików Gliwice Sp. z o.o., Future Processing Sp. z o.o., General Electric Company Polska Sp. Z o.o., Oddzial EDC, General Motors Manufacturing Poland Sp z o.o., ING Bank Śląski, Johnson Controls International Sp. z o.o., LGBS Polska Sp. z o.o./Omnis, Magna Automotive (Poland), Magneti Marelli Exhaust Systems Sp. z o.o., MARKOP Małgorzata Maziarz, MERCOR S.A., METZELER Automotive Profile Systems Polska Sp. z o.o., MTU Aero Engines Polska, Norauto Polska Sp. z o.o., Okręgowy Inspektorat Pracy, Orlen, Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Halina Kordas (CU), Power Media S.A., PUP/Dział Pośrednictwa Pracy, RUECKER GMBH, Tenneco Automotive Polska Sp. zo.o., TOP DENTAL sp. j., Toyota, TRW POLSKA Sp. z o.o., TRW Steering Systems Poland Sp. z o.o., Unilever Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Katowicach, UPOS System Sp. z o.o., UPC Polska Sp. z o.o., Vattenfall Distribution Poland S.A., Vattenfall IT Poland Sp. z o.o., WASKO S.A, WSK „PZL - Rzeszów” S.A., ZPUE S.A. oraz Grupa Kęty SA. Szczegółowe informacje na temat wystawców można znaleźć na stronie www.kariera.polsl.pl i w specjalnie wydanym „Katalogu Giełdowym”. Efektem spotkania pracodawców ze studentami i władzami Uczelni było zaproponowanie kilkuset miejsc pracy oraz podpisanie kilkunastu umów o współpracy z Politechniką Śląską, dotyczących badań naukowych, komercjalizacji technologii i staży studentów.

Dzień Otwarty Wydziału Mechanicznego Technologicznego uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy mieli okazję poznać Wydział, bogato wyposażone laboratoria, pracownie komputerowe i pracowników naukowych, zapoznali się z programem studiów, do których byli również zachęcani przez pracodawców. Była to dobra lekcja edukacji prorynkowej młodzieży. Punktem kulminacyjnym była możliwość wysłuchania wykładu dr. h.c. prof. dr. hab. inż. Leszka Dobrzańskiego n.t. „Materiały inżynierskie - świadkowie przeszłości, kreatorzy przyszłości”. Wydział i Giełdę odwiedziło ponad 2 tysiące uczniów reprezentujących większość szkół regionu.

Zakończenie V Edycji Konkursu „Mój Pomysł na Biznes”, który był promocją akademickiej przedsiębiorczości oraz okazją do zaprezentowania możliwości intelektualnych naszej Uczelni. Organizacja tej imprezy, wraz z Giełdą Pracodawców i Dniem Otwartym, wydatnie przyczyniła się do popularyzacji założeń ideowych Konkursu „Mój pomysł na biznes”.
Patronat honorowy nad Konkursem objął Marszałek Województwa Śląskiego - Janusz Moszyński.
Sponsorami organizacji Konkursu, warsztatów „Budowanie Planu Biznesu – Pierwszy Krok do przedsiębiorczości” ( ok.1000 uczestników), nagród i wyróżnień laureatów byli: Autorobot Strefa Sp. z o.o., Delphi Poland S.A., Elektrobudowa S.A, Energoinstal S.A, Energopomiar Sp. z o.o., Fiat Auto Poland S.A., Fluor S.A., General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o., Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A, ING Bank Śląski, Invensys Eurotherm Sp. z o.o., Mittal Steel, PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne S.A.,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Rybnik, Tagor S.A, Top Dental spółka jawna, TRW Czechowice-Dziedzice.
Do pierwszego etapu V Edycji Konkursu wpłynęło 256 prac pracowników i studentów Politechniki Śląskiej. Jury pozytywnie zaopiniowało do drugiego etapu 96 biznesplanów.
Jury pod przewodnictwem Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem prof. Mariana Dolińskiego, kierując się zasadami określonymi w regulaminie konkursowym, przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
- I nagroda w wysokości 20.000 zł : dr inż. Ewa SOPEL - „Automatyzacja pracy ogniwa paliwowego PEM w układzie z wymiennikiem ciepła”- za wysoki poziom technologiczny, dużą innowacyjność projektu w obszarze nowych źródeł energetycznych,
- II nagroda w wysokości 15.000 zł : prof. Marka Pronobisa, dr. inż. Franciszka Gramatyki, dr. inż. Piotra Ostrowskiego, dr. inż. Roberta Wojkowskiego, mgr. inż. Szymona Ciukaja - Nowa metoda redukcji tlenków azotu oraz optymalizacji spalania w kotłach energetycznych przy użyciu napędu strumieniowego„SPECIAL JET BOILER SYSTEM” SJBS- za twórcze połączenie nowoczesnej techniki z szerokimi możliwościami aplikacji,
- III nagroda w wysokości 10.000 zł : dr inż. Grzegorz Wszołek - „Projektowanie i wykonawstwo mechatronicznych stanowisk edukacyjnych i badawczych oraz oferowanie usług szkoleniowych”- za oryginalne kreowanie bazy potencjału edukacyjnego i badawczego,
- III nagroda w wysokości 10.000 zł : mgr inż. Andrzej Wróbel, dr inż. Sławomir Żółkiewski - „Sprzęt medyczny na miarę XXI wieku – opieka na jaką zasługujesz” - za interesujący i pomocy projekt sprzętu wykorzystywanego spraw najcenniejszych człowieka – zdrowia,
- III nagroda w wysokości 10.000zł: Anna Borys, Radosław Pietruszka – Nowoczesne Centrum Technologii CNC- za oryginalną koncepcję rozwoju innowacyjnych technologii,
- III nagroda w wysokości 10.000zł : prof. Tadeusz Pustelny, Piotr Kaczmarek, Grzegorz Osiński, Marcin Jonecko – „Elektroniczna biała laska”- za innowacyjną użyteczną pomoc ludzi niewidomych.

Jury postanowiło przyznać następujące wyróżnienia:
- wyróżnienie w wysokości 5.000 zł: Wojciech Gawlik, Paulina Lichwa – „MITRA”,
- wyróżnienie w wysokości 5.000 zł : dr inż. Wojciech Legierski, Krzysztof Krupa – „System WebView”
- wyróżnienie w wysokości 5.000 zł : mgr inż.Aleksandra Ziembińska – Firma biotechnologiczna, monitująca środowiska narażone na zanieczyszczenia oraz produkcja biopreparaty do ich oczyszczania „ZIEMBIO”
- wyróżnienie w wysokości 5.000 zł : mgr inż. Rafał Mazur - „CONVERSOR”
- wyróżnienie w wysokości 5.000 zł : Dawid Szkucik, Robert Gałczyński, Michał Sochacki – „TALHAR DESIGN”
- wyróżnienie w wysokości 5.000 zł: dr inż. Andrzej Starosolski – „Czekan”
- wyróżnienie w wysokości 2.000 zł: Robert Mazur - „PolMaNet”
- wyróżnienie w wysokości 2.000 zł: Paweł Nowakowski – SOILESEVE – Projektowanie i wykonawstwo ekologicznych systemów energetycznych
- wyróżnienie w wysokości 2.000 zł: Mateusz Grabowski - „IT&Business training group”
- wyróżnienie w wysokości 2.000 zł: Łukasz Zieliński, Marcin Choiński -„Technologie i usługi urządzeń mobilnych”
- wyróżnienie w wysokości 1.000 zł: Krzysztof Szaton – „Internetowy system wspomagający prowadzenie działalności handlowej”
- wyróżnienie w wysokości 1.000 zł Marcin Hajka, Tomasz Kuczora - „CSN Poland Sp.J”
- wyróżnienie w wysokości 1.000 zł: Katarzyna Podgórska, Michał Piątek - „ARTbazar-galeria rzeczy tworzonych z pasją”
- wyróżnienie w wysokości 1.000 zł: Piotr Możdżeń, Ewelina Ścibska - „Przyjazny dom”
- wyróżnienie w wysokości 1.000 zł: Michał Zbierański, Anna Boruc – „Korepetytor spółka cywilna”
- wyróżnienie w wysokości 1.000 zł: Rafał Baj, Adam Garcorz, Edyta Kania - Otwarcie restauracji „Greek Way”
- wyróżnienie w wysokości 700 zł: Anita Zdunik – „Gusto”
- wyróżnienie w wysokości 700 zł : Anna Kasprzak – „Centrum reanimacji rzeczy ładnych”
- wyróżnienie w wysokości 700 zł : Artur Janic – „Info – Technologie”.

Uroczystego podsumowania V edycji Konkursu „Mój Pomysł na biznes”, połączonego z wręczeniem laureatom nagród i wyróżnień, dokonał JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Wojciech Zieliński.
Gratulacje wraz z podkreśleniem znaczenia innowacyjnego nagrodzonych pomysłów rozwoju naszego regionu, złożyli m.in. sekretarz U.M. Gliwice Andrzej Karasiński, przedstawiciel sponsorów - Prezes PWiK w Rybniku Janusz Karwot, przedstawiciel Jury dr Jan Brzóska i Przewodniczący Samorządu UZSS Marcin Mroncz.

Przemysław Plisz
Zdjęcia z imprezy znajdują się na drugiej stronie okładki

Politechnika Śląska zdobywcą nagrody „Uczelnia przyjazna studentom”
Politechnika Śląska otrzymała nagrodę „Uczelnia przyjazna studentom” przyznaną przez Parlament Studentów RP

Wręczenie nagrody odbyło się 17 listopada podczas Międzynarodowego Dnia Studenta w Dworze w Tomaszowicach k/Krakowa. Nagrodę odebrał Prorektor ds. Dydaktyki Politechniki Śląskiej prof. Ryszard Wilk.


Przyznana nagroda

Zwycięzców wybierano na podstawie szczegółowego badania ankietowego przeprowadzonego przez Parlament Studentów RP. W rozesłanych do uczelni ankietach Parlament Studentów pytał się m.in. o to, czy uczelnie organizują dni otwarte, czy prowadzą elektroniczną rekrutację na studia, jaki jest procentowy udział studentów w senacie uczelni, ile kół naukowych i organizacji studenckich działa na uczelni oraz czy na uczelni działają instytucje wspierające działalność gospodarczą i aktywizację zawodową studentów. Parlament Studencki interesowały także obszary aktywności kulturalnej studentów, wydawane przez nich gazety, wykorzystanie metod kształcenia na odległość a także czy studenci oceniają jakości kształcenia i czy istnieje internetowy kontakt z dziekanatem. W pytaniach szczegółowych sprawdzano również liczbę miejsc w Domach Studenckich, liczbę wolnodostępnych komputerów z podłączeniem do Internetu, dostępnych w bibliotekach woluminów czy liczbę dostępnych dla studentów obiektów sportowych. Dla ankietujących ważna była także dostępność dla studentów prorektora do spraw studenckich oraz prodziekanów.

Poza Politechniką Śląską w kategorii „Uczelnia przyjazna studentom” wyróżniono także Akademię Medyczną w Warszawie oraz Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.
Pozostałym laureatom serdecznie gratulujemy!

Redakacja

Seminarium poświęcone pamięci Profesora Janusza Dietrycha

21 listopada 2007 r. odbyło się uroczyste seminarium poświęcone pamięci Profesora Janusza Dietrycha. Organizacją spotkania zajęli się pracownicy Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn. Celem seminarium było uczczenie pamięci twórcy Katedry i jej wieloletniego kierownika w setną rocznicę Jego urodzin.
Podczas sesji przypomniano sylwetkę Profesora, zwracając uwagę zarówno na jego dokonania stricte naukowe, jak i takie, które popularyzowały te osiągnięcia, wpisując się tym samym w krąg zainteresowań filozoficznych. profesor Józef Wojnarowski, wychowanek Profesora i jego długoletni współpracownik, podzielił się z uczestnikami seminarium swoimi wspomnieniami dotyczącymi osoby Profesora, przedstawiając również szkic biograficzny, jego drogę zawodową oraz działalność publikacyjną. Zwrócił uwagę na pionierski charakter poczynań Profesora, którego działania na niwie naukowej i popularyzatorskiej koncentrowały się wokół przekonania, że najważniejsza w życiu jest twórczość jako siła napędowa. Holistycznie formułował zasady metodologiczne procesów projektowania i konstruowania, ustalając jednoznacznie zakres pojęć takich jak abstrakt i konkret, wpływających na pojmowanie praktyki inżynierskiej.

W drugiej części seminarium przedstawiono siedem referatów, których treść, wzbogacona o osobiste dokonania i przemyślenia autorów, wynikała bezpośrednio z założeń Profesora Janusza Dietrycha. Autorami tych wystąpień, ożywionych niekiedy bardzo osobistymi refleksjami, byli uczniowie Profesora, teraz sami rozwijający naukę jako profesorowie. Należą do nich: Zdzisław Jaskóła, Wojciech Moczulski, Piotr Gendarz, Jan Kaźmierczak, Adolf Szołtysek, Teodor Winkler i Wojciech Cholewa, obecny kierownik Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn. Ważną częścią uroczystości było odsłonięcie w Centrum Edukacyjno–Kongresowym Politechniki Śląskiej tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Profesora oraz nadanie imienia Janusza Dietrycha sali G w tym budynku. W seminarium uczestniczyli obecni i byli pracownicy Politechniki, przyjaciele i znajomi Profesora oraz jego rodzina, przybyła z Warszawy, Bielska–Białej i Krakowa.
W godzinach popołudniowych odbyło się nieformalne spotkanie wszystkich, którym była bliska postać Profesora Janusza Dietrycha.

Sylwetka Profesora Dietrycha
Profesor, doktor Honoris Causa Politechniki Śląskiej, kierownik Katedry Ogólnych Podstaw Konstrukcji Maszyn (od roku 1960), następnie dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn. Stałym pracownikiem Katedry Części Maszyn został w 1956 roku, będąc już doświadczonym projektantem maszyn górniczych i zakładów przeróbczych w przemyśle węglowym. Z chwilą objęcia kierownictwa Katedry zajął się modernizacją zarówno treści jak i formy zajęć dydaktycznych dotyczących nauki konstruowania. Przede wszystkim zaproponował zmianę nazwy przedmiotu - zrezygnowano wówczas z terminu „części maszyn” i zastąpiono go nazwą „podstawy konstrukcji maszyn”, co wiązało się z gruntowną przebudową sposobu kształcenia przyszłych konstruktorów. Dzięki swojemu uporowi i konsekwencji udało Mu się zgromadzić w Katedrze pełnych inwencji twórczej ludzi, pracujących nad budowaniem podstaw pod nowoczesną naukę konstrukcji. Publikacje dotyczyły m. in. poszukiwań i formalizacji założeń teorii konstrukcji, porównania procesu konstruowania i teorii konstrukcji, matematyzacji teorii konstrukcji oraz koncypowania konstrukcyjnego.

Profesor Janusz Dietrych, lider zespołu badawczego, człowiek o olbrzymiej inwencji, wielkiej sile przekonywania i niesamowitej zdolności do wprowadzania w życie tego, co wcześniej zamierzył, usiłował spojrzeć na technikę zarówno z filozoficznego jak i czysto ludzkiego punktu widzenia, zwracając uwagę na społeczną rolę inżyniera i realizację jego twórczych pomysłów w zależności od prawdziwych, a nie wydumanych, potrzeb człowieka. Roztrząsał problemy etyki inżynierskiej, podkreślał ogromną odpowiedzialność twórców technosfery za jakość ludzkiego życia, uświadamiał znaczenie środków technicznych w tworzeniu współczesnego świata. Nie był przy tym oderwanym od życia pięknoduchem. Przykładał wielką wagę do realizacji prac badawczych wynikających z potrzeb przemysłu, m. in. górnictwa. Badano więc przekładnie zębate, przenośniki taśmowe, zajęto się wykorzystaniem metod akustycznych do oceny ich stanu technicznego.

Wiele uwagi poświęcał procesowi dydaktycznemu. Powstało wtedy pojęcie „uczenia permanentnego” i „nauczania integralnego” dotyczące nie tylko samej nauki konstrukcji jako dziedziny łączącej w sobie elementy wielu nauk, ale także stosunku do samej wiedzy - jej zdobywania, przechowywania i przekazywania. Przykładem nowoczesnego wówczas podejścia Profesora do sposobu popularyzacji wiedzy był cykl jego wykładów, dotyczących rysunku technicznego, w śląskiej telewizji. Działalność publikacyjna Profesora to zarówno podręczniki dla studentów, jak i artykuły i felietony umieszczane w prasie technicznej. Do fundamentalnych pozycji należą „Podstawy konstrukcji maszyn” (pozostali autorzy: Stanisław Kocańda, Witold Korewa, Zygmunt Kornberger, Kazimierz Zygmunt), będące w swoim czasie jedną z głównych pozycji na rynku czytelniczym dotyczących podstaw konstrukcji maszyn. Syntezę zagadnień związaną z procesami twórczymi umieścił natomiast w „Systemie i konstrukcji”. Książka, będąca ukoronowaniem przemyśleń Profesora na temat nauki konstrukcji oraz metodologii projektowania i konstruowania, zawiera również słownik terminów nauki konstrukcji, jednoznacznie definiujący terminy niezbędne do właściwego rozumienia i rozwijania tej dziedziny. Profesor Janusz Dietrych, człowiek o silnej osobowości, wywarł olbrzymi wpływ na wszystkich, bez mała, swoich uczniów i współpracowników. Wielu Jego wychowanków poświęciło się pracy naukowej i osiągnęło tytuły profesorskie. Jego bon moty do dziś są żywe, a on sam wspominany z nostalgią.

Ewa Opoka
Zdjęcia z uroczystości znajdują się na trzeciej stronie okładki

Housing and Environmental Conditions in Post-Communist Countries

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej nastawiony na szeroką współpracę z zagranicą, już od wielu lat współdziała z organizacją IAPS – International Association for People-Environmet Studies. W zeszłym roku narodził się pomysł, aby wspólnie zorganizować sympozjum naukowe, którego celem byłaby wymiana poglądów z zakresu głównych dziedzin zainteresowań obu partnerów w oparciu o doświadczenia państw dawnego bloku wschodniego.

Stąd w dniach 11-13 października 2007 roku w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Naukowe nt : Housing and Environmental Conditions in Post-Communist Countries. Patronat honorowy nad sympozjum objęli : Marszałek Województwa Śląskiego Janusz Moszyński, JM Rektor Politechniki Śląskiej Prof. dr hab. inż. Wojciech Zieliński, oraz Stowarzyszenie Psychologia i Architektura. Patronat medialny zapewnili : kwartalnik „Archivolta”, Urbanista oraz Budnet. Koordynatorem ze strony IAPS był Prof. Roderick J. Lawrence. Powołano Komitet Naukowy w następującym składzie : prof. Roderick J. Lawrence, University of Geneva, IAPS, Switzerland, prof. Krzysztof Gasidło, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, Polska, prof. Elżbieta Niezabitowska, Politechnika Śląska, IAPS, Polska, prof. Andrzej Niezabitowski, Politechnika Śląska, IAPS, Polska, prof. Augustyn Bańka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska, prof. Krzysztof Lenartowicz, Politechnika Krakowska, Polska, prof. Maria Lewicka, Uniwersytet Warszawski, Polska Prof. Anna Pawlikowska-Piechotka, Politechnika Warszawska, IAPS, Polska, prof. Grzegorz Węcławowicz, PAN, Polska, dr hab. Iwona Sagan, Uniwersytet Gdański, Polska, prof. Sigrun Kabisch, UFZ, IAPS, Germany, prof. Zoltan Kovacs, Hungarian Academy of Sciences, IAPS, Hungary. Za sprawy organizacyjne odpowiedzialne były : dr inż. arch. Beata Komar, Politechnika Śląska, IAPS oraz dr inż. arch. Beata Kucharczyk-Brus, Politechnika Śląska, IAPS.

U podstaw pomysłu zorganizowania sympozjum stanęła świadomość, że rozwój mieszkalnictwa i warunków środowiskowych obszarów mieszkaniowych w krajach Europy Wschodniej i Środkowej tzw. postkomunistycznych, z racji przemian ustrojowych ma zdecydowanie inne uwarunkowania społeczne, demograficzne, ekonomiczne i architektoniczne niż w krajach Europy Zachodniej i z tej racji najprawdopodobniej obecne procesy rozwojowe przebiegają w nich w nieco inny sposób. Sympozjum w zamyśle miało dać odpowiedź na pytanie w jakich kierunkach te procesy zmierzają obecnie. Zakres problematyki spotkania określono następująco: nowa architektura mieszkaniowa w krajach post-komunistycznych, wielkokubaturowe budynki mieszkalne – problemy urbanistyczne, architektoniczne, ekonomiczne, socjalne i kulturowe, analiza miast post-komunistycznych takich jak Tychy i Nowa Huta (Polska), ocena i odnowa istniejących post-komunistycznych terenów mieszkalnych, podnoszenie standardu poprzez wprowadzanie zróżnicowania funkcjonalnego, ekonomicznego, kulturowego i przestrzennego, pozytywne i negatywne skutki zmian struktury własności budynków, nowa struktura mieszkalna a identyfikacja miejsca, wprowadzanie nowych technologii ekologicznych i energooszczędnych, dopasowywanie do nowych potrzeb mieszkańców, starzenie się ludzi i budynków, bezpieczeństwo i ochrona w osiedlach mieszkalnych, finansowe, architektoniczno-konstrukcyjne i społeczne problemy utrzymania i zarządzania budynkiem, remonty i modernizacje komunistycznych i post-komunistycznych wielkokubaturowych budynków mieszkalnych.


Przemawia dziekan Wydziału Architektury prof. K. Gasidło

W dwudniowych obradach podzielonych na cztery sesje naukowe wzięli udział socjologowie, geografowie, ekonomiści, specjaliści z zakresu nieruchomości, psychologowie środowiskowi, architekci i urbaniści z różnych krajów: Polski, Niemiec, Czech, Węgier, Rumunii, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Referaty wygłosili także zaproszeni goście : Jacek Życiński - Z-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Rozwoju Mieszkalnictwa Ministerstwa Transportu i Budownictwa, Przemysław Bobak – UN- HABITAT Polska, dr Maciej Borsa, Warsaw School of Economics. Sympozjum towarzyszyły dwie wystawy : „Tychy w fotografii Andrzeja Czyżewskiego”, zorganizowana na podstawie zdjęć udostępnionych przez Muzeum Miejskie w Tychach oraz wystawa przygotowana przez prof. Iris Reuther z Uniwersytetu w Kassel na temat „Urban Landscape in Transition”. Materiały tej wystawy pani profesor przekazała następnie studentom naszego wydziału.


Prof. Sigrun Kabisch

Trzeciego dnia odbyła się wycieczka autokarowa Tychy- Nowa Huta-Kraków, podczas której uczestnicy sympozjum mieli okazję zapoznać się z przykładami architektury będącymi tematem spotkania. Po Tychach oprowadzał dr socjologii Krzysztof Bierwiaczonek, pasjonat miasta. W Nowej Hucie uczestnicy obejrzeli prelekcję o mieście w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa o/Nowa Huta, w objeździe towarzyszyła pani Maria Lempart. Zaznajomienie się z wieloma pracami naukowymi przedstawionymi w referatach, wytyczenie nowych celów badawczych, próba sformułowania odpowiedzi na postawione w sympozjum tezy, jak również nawiązanie istotnych kontaktów interdyscyplinarnych i międzynarodowych stało się ważnym owocem naszego spotkania.


Uczestnicy sympozjum podczas wycieczki

Beata Komar

V Międzynarodowa Konferencja „Geometry and Graphics”

„Geometry and Graphics” - to już piąta międzynarodowa konferencja organizowana przez Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej Politechniki Śląskiej oraz Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej. Spotkanie miało miejsce w dniach 25 – 27 czerwca 2007 roku w Ustroniu, w Beskidzie Śląskim.
Konferencja o tej tematyce organizowana jest w cyklu dwuletnim. Za każdym razem jest okazją do spotkania się szerokiego, ogólnopolskiego grona reprezentantów uczelni technicznych oraz z roku na rok poszerzającego się grona przedstawicieli uczelni zagranicznych. W tym roku w obradach wzięło udział 65 osób. Wśród uczestników konferencji byli przedstawiciele 7 uczelni zagranicznych takich jak: Kaunas University of Technology, Lithuanian University of Agriculture, Riga Technical University, Slovak University of Technology, University of Gavle, Vilnius Gediminias Technical Unversity oraz 12 uczelni polskich: Akademia Techniczno-Rolnicza w Krakowie, Politechnika Białostocka, Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Szczecińska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet w Białymstoku.

W czasie konferencji zostały wygłoszone 44 referaty, które dotyczyły między innymi aktualnych osiągnięć naukowych w dziedzinie geometrii i grafiki inżynierskiej. Głównym przedmiotem tegorocznych obrad, któremu poświęcono wiele uwagi, były zagadnienia związane z problematyką nauczania geometrii, grafiki inżynierskiej i projektowania, o czym może świadczyć liczba 33 referatów w tym zakresie. W wystąpieniach prelegenci omówili aktualne problemy związane w modyfikacją programów nauczania geometrii i grafiki inżynierskiej, które spowodowane są między innymi ograniczaniem ustalonego limitu godzin przeznaczonych do ich realizacji. Przedstawiono kwestie wyboru treści nauczania na różnych kierunkach studiów, które będą dostosowane do znanych ograniczeń, a jednocześnie nie stracą na swojej atrakcyjności. Ponadto zwrócono uwagę na sposób realizacji nowych programów nauczania geometrii i grafiki inżynierskiej, gdzie podkreślona została tutaj waga komputerowego wspomagania w dydaktyce geometrii i grafiki inżynierskiej. „Geometry and Graphics” jest jedyną konferencją o tej tematyce organizowaną w Polsce. Dlatego jest ważnym wydarzeniem w polskim środowisku geometrycznym, a z roku na rok wzrasta jej ranga międzynarodowa. Zjawisko to niezwykle cieszy organizatorów, ale jednocześnie staje się bodźcem do jeszcze bardziej wzmożonej pracy, zarówno w obszarze organizacyjnym, jak i naukowym. Efektem tegorocznej pracy naukowej pracowników Ośrodka Geometrii i Grafiki Inżynierskiej było między innymi 14 referatów przedstawionych w trakcie konferencji.


Uczestnicy konferencji "Geometry and Graphics" Ustroń 2007

Pracę uczestników konferencji urozmaiciła biesiada przy ognisku w urokliwej scenerii Beskidów oraz uroczysty bankiet przy dźwiękach góralskiej kapeli. Wysoki poziom merytoryczny, możliwość wymiany doświadczeń naukowych i dydaktycznych w międzynarodowym gronie geometrów i miła atmosfera – takie wrażenia wywieźli z Ustronia uczestnicy konferencji. Kolejne spotkanie, tym razem pt.: „Geometry and Computer”, jest zaplanowanie na miesiąc czerwiec w 2008 roku.

Elżbieta Spernol

Sympozjum AI-METH 2007

W dniach 7-9 listopada na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, w Centrum Edukacyjno–Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyło się 7. Sympozjum AI-METH 2007 „Methods of Artificial Intelligence”.
Głównymi organizatorami i zarazem gospodarzami byli: Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki oraz Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki. Sympozjum odbyło się pod auspicjami Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. Po raz kolejny zostało włączone do serii konferencji tematycznych European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS). Komitet Programowy tworzyli profesorowie: Tadeusz Burczyński, Wojciech Cholewa i Witold Pedrycz. Do prac Komitetu Naukowego zaproszono profesorów z ośmiu krajów. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prof. Wojciech Moczulski, a komitet tworzyli pracownicy KPKM i KMKMiWM. Prof. Wojciech Moczulski był ponadto osobą, której przypadło w zaszczycie otwarcie Sympozjum. Celem Konferencji było zaprezentowanie zagadnień metod sztucznej inteligencji. Sympozjum zgromadziło w Gliwicach naukowców z kraju i z zagranicy, zajmujących się rozwojem i zastosowaniami metod sztucznej inteligencji. Obecność zaproszonych gości była inspiracją do naukowych analiz w kontekście podjętej tematyki konferencji.


Sesja plakatowa

Pierwszą sesję plenarną otworzył referat Jacka Koronackiego (z Polskiej Akademii Nauk) pt. Statistical Learning and Discovery Systems. W trakcie pierwszego dnia konferencji podczas trzech sesji plenarnych wygłoszonych zostało 14 referatów wiążących się z różnymi aspektami metod sztucznej inteligencji, a przedstawienie kolejnych blisko 50 odbyło się podczas sesji plakatowej. Sesja plakatowa stworzyła wspaniałą okazję do bezpośredniej wymiany poglądów, miedzy autorami i osobami oglądającymi plakaty, na temat prezentowanych zagadnień. Sesja ta była szczególnie ważna dla młodszych jej uczestników - studentów studiów doktoranckich, a także studentów ostatnich lat, ponieważ mogli przedyskutować efekty swojej pracy z naukowcami o światowej sławie. Drugi dzień obrad otworzył referat Wernera Hufenbacha, Alberta Langkampa i Pawła Kostki (z Technische Universität Dresden) pt. Novel design solutions for active, high performance lightweight components. Tego dnia, podczas trzech sesji plenarnych, wygłoszono kolejnych 16 referatów.


Otwarcie Sympozjum AI-METH 2007 przez prof. Wojciecha Moczulskiego

Organizatorzy konferencji dołożyli wszelkich starań, by konferencja była zorganizowana na najwyższym poziomie. Każdy z uczestników konferencji otrzymał profesjonalnie przygotowane materiały konferencyjne obejmujące trzy publikacje: zeszyt specjalny czasopisma CAMES (Computer Assisted Mechanics and Engineering Science), redagowany gościnnie przez T, Burczyńskiego, W. Cholewę, W. Moczulskiego, zawierający 24 artykuły wyselekcjonowane przez Komitet Programowy, książkę „Recent Developements in Artificial Intelligence Method”, zawierającą dalsze 27 artykułów oraz książkę „Methods of Artificial Intelligence”, zawierającą streszczenia referatów. Do publikacji załączono także płytę CD zawierającą wszystkie opublikowane prace oraz wszelkie informacje dotyczące konferencji AI-METH. Uczestnicy sympozjum mieli okazję dyskutować na temat poruszanych problemów zastosowań sztucznej inteligencji nie tylko podczas wykładów naukowych, lecz również podczas przerw na kawę i na lunch. Oficjalną kolację dla uczestników Sympozjum zorganizowano w zabytkowym Pałacu Ballestremów w Pławniowicach. Podczas uroczystego wieczoru uczestnicy konferencji mieli okazję poznać historię pałacu oraz podziwiać bieżącą ekspozycję.


Obrady w ramach Sympozjum AI-METH 2007

Konferencja zakończyła się pełnym sukcesem naukowym i organizacyjnym. Program konferencji wywołał wiele interesujących dyskusji i ożywioną wymianę poglądów. Dyskusja prowadzona w trakcie i na zakończenie konferencji pozwoliła umocnić organizatorów w przekonaniu o potrzebie kontynuacji i rozwoju formuły konferencji w przyszłych latach.

Marcin Januszka

VII Międzynarodowa Konferencja „Wentylatory i pompy przemysłowe” Jubileusz Pracy naukowej i dydaktycznej profesora Andrzeja Witkowskiego
W dniach 17-19 października bieżącego roku odbyła się w Szczyrku VII Międzynarodowa Konferencja „Wentylatory i Pompy Przemysłowe” organizowana przez Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej przy współudziale Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej oraz Wydziałowego Zakładu Maszyn Przepływowych Politechniki Wrocławskiej. Patronat honorowy nad Konferencją objął Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki prof. Dr hab. inż. Michał Bodzek.

Konferencja ta ciesząca się wieloletnią, sięgającą 1974 roku, tradycją poświęcona jest konfrontacji potencjału naukowego i badawczego ośrodków naukowych z potrzebami przemysłu wentylatorowego i pompowego w zakresie nowych konstrukcji i technologii wykonawstwa maszyn powietrznych i wodnych. Konferencja zgromadziła liczne grono uczestników- przedstawicieli nauki i ośrodków badawczych, ze wszystkich technicznych uczelni krajowych, 6-ciu zagranicznych, zajmujących się problematyką maszyn przepływowych oraz przedstawicieli przemysłu. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał profesor Tadeusz Chmielniak, Dyrektor Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Podczas obrad wygłoszono 42 referaty, które opublikowane zostały w zeszycie naukowym Instytutu nr 18 „Prace naukowe, monografie konferencje” o symbolu identyfikacyjnym ISBN 978-83-918568-6-4. W podsumowaniu konferencji odbyła się dyskusja okrągłego stołu pod tytułem „Stan obecny i perspektywy rozwoju przemysłu wentylatorowego i pompowego w Polsce”. Dyskusja, którą poprowadził profesor Andrzej Witkowski przy współudziale profesora Janusza Walczaka z Politechniki Poznańskiej oraz dr hab. inż. Andrzeja Korczaka skoncentrowana była nad oceną obecnej kondycji przemysłu wentylatorowego i pompowego w Polsce oraz potrzebami w zakresie opracowania i wdrożenia nowych wysokosprawnych typoszeregów wentylatorów i pomp przemysłowych.

 

W trakcie konferencji odbyły się obchody jubileuszu pracy naukowej i dydaktycznej profesora Andrzeja Witkowskiego, który znaczną część swojego życiorysu zawodowego poświęcił teorii i konstrukcji wentylatorów. Kulminacja obchodów odbyła się w trakcie uroczystej kolacji na, której profesor Tadeusz Chmielniak przedstawił sylwetkę naukową profesora podkreślając Jego szczególny wkład w rozwój badań eksperymentalnych złożonych zjawisk przepływowych. W imieniu Senatu oraz J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej zabrał głos profesor Andrzej Błaszczyk z Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej i odczytał adres z wyrazami uznania za osiągnięcia Jubilata w dziedzinie maszyn przepływowych, a w szczególności wentylatorów przemysłowych, dziękując za wieloletnią współpracę. Profesor Andrzej Witkowski podziękował za gratulacje i życzenia i przedstawił historię konferencji wspominając pierwszych jej entuzjastów i organizatorów w tym tych, których już nie ma wśród nas.

Grzegorz Peczkis

Postać profesora Andrzeja Witkowskiego
Prof. dr hab. inż. Andrzej Witkowski urodził się w 1936 r. W roku 1959 ukończył studia magisterskie w Politechnice Śląskiej na Wydziale Mechanicznym Energetycznym. Poza krótkim okresem pracy w Biurze Projektów Energetycznych w Gliwicach (1960-1961 r.) całą swoją karierę naukową i zawodową związał z Politechniką Śląską, począwszy od stanowiska asystenta od roku 1959, następnie adiunkta w latach 1972-1988, docenta od 1988 do 1992 roku, profesora nadzwyczajnego Pol. Śl. od 1992 r. W latach 1993-2006 pełnił funkcje zastępcy dyrektora Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej oraz w latach 2000-2006 kierownika Zakładu Maszyn i Urządzeń Hydraulicznych. Stopnie naukowe doktora nauk technicznych z wyróżnieniem, doktora habilitowanego nauk technicznych oraz profesora uzyskał na tym Wydziale odpowiednio w latach 1972, 1987 oraz 2005. Za pracę doktorską pt. „Analiza przepływu w kanałach łopatkowych osiowego stopnia wieńca sprężającego z merydionalnym przyspieszeniem strumienia” otrzymał w roku 1973 nagrodę indywidualną III-go stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.


Prof. A. Witkowski

W działalności naukowo-badawczej Profesora Andrzeja Witkowskiego wyróżnić można trzy główne okresy. W pierwszym, najwcześniejszym, datującym się od 1964 r., dominowały dwa w pewnym sensie komplementarne rodzaje i zakresy działalności: pierwszy - praca nad doskonaleniem modeli matematycznych przepływu przez stopnie sprężających maszyn wirnikowych i odpowiednich metod projektowania, uwiarygodnianych poprzez badania eksperymentalne i drugi - zastosowanie zdobytej wiedzy w pracach projektowych dla potrzeb przemysłu. Zainteresowania te znalazły swoje odzwierciedlenie w dorobku naukowym Kandydata, który obejmuje łącznie 82 publikacje. Są to artykuły publikowane w czasopismach i periodykach PAN, Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej, Politechniki Łódzkiej i Poznańskiej oraz w czasopismach zagranicznych. Znaczną grupę stanowią artykuły wygłoszone i opublikowane w zwartych cyklicznych wydawnictwach.

Spośród blisko 30 artykułów i komunikatów naukowych, opublikowanych przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego, znaczna część Jego dorobku naukowego i projektowo-konstrukcyjnego poświęcona jest zagadnieniom teorii przepływu i kształtowania kinematyki w jednostopniowych wentylatorach z merydionalnym przyspieszeniem strumienia. Wyniki tych prac zaowocowały zarówno opracowaniem efektywnych metod projektowania wirników z łopatkami o przestrzennej krzywiźnie, jak również opracowaniem nowych typoszeregów wentylatorów o wysokiej sprawności konwersji energii, które znalazły zastosowanie w przemyśle (KOMAG, Fabryka Wentylatorów Chełm Śląski, kopalnia ANNA). Z tej tematyki wywodzi się również Jego praca doktorska. Zasady konstruowania łopatek tych wentylatorów zastrzeżone zostały stosownym, współautorskim patentem. Od roku 1977 datuje się drugi okres, w którym poświęcił się ogólniejszym zagadnieniom kształtowania przepływu w osiowych stopniach sprężających reakcyjnych, z uwzględnieniem eksperymentalnej i teoretycznej analizy narastania pierścieniowych warstw przyściennych. Tematyka ta znalazła swą kulminację w rozprawie habilitacyjnej. Równolegle prowadzone były prace doświadczalne i teoretyczne nad doskonaleniem algorytmów obliczeniowych układów przepływowych wentylatorów osiowych w ramach szeregu wieloetapowych, kierowanych przez Niego, problemów CPBP i CPBR. Praktycznym efektem tych badań było opracowanie i przebadanie 12 układów przepływowych wentylatorów osiowych, stanowiących bank informacji ułatwiających dobór stosownej konstrukcji dla potrzeb przemysłu.

Dorobek naukowy Prof. A. Witkowskiego po habilitacji obejmuje łącznie 52 pozycje. Do najważniejszych publikacji tego okresu zaliczyć należy monografię pt. „Sprężarki wirnikowe. Teoria, konstrukcja, eksploatacja”, wydaną w 2004 r., publikacje w ASME, VDI Berichte (2 pozycje), w Archiwum Budowy Maszyn (2 pozycje) oraz 2 pozycje w Mechanice Teoretycznej i Stosowanej. Znaczną grupę publikacji (11 pozycji) przedstawiono w cyklicznych wydawnictwach konferencji międzynarodowych. Listę publikacji zagranicznych uzupełnia ponadto 13 referatów na konferencjach międzynarodowych, przedstawionych w formie materiałów powielanych. Wśród 12 publikacji w cyklicznych wydawnictwach konferencji międzynarodowych należy w dorobku wyróżnić 4 pozycje związane z kolejnymi konferencjami z zakresu maszyn przepływowych (European Conference on Turbomachinery, konferencje nr 3, 4, 5 i 6 w latach 1999, 2001, 2003 i 2005).

Uważam, że wymienione publikacje i referaty przyczyniły się w dużym stopniu do ugruntowania pozycji i autorytetu naukowego Prof. dr hab. A. Witkowskiego w środowisku naukowym zajmującym się problemami maszyn przepływowych, a także wśród kolegów pracujących w przemyśle i energetyce. Spośród publikacji A. Witkowskiego większość stanowią prace zespołowe. Wynika to z charakteru uprawianej tematyki. Śledząc uważnie prowadzone przez ww. zespół badania nie mam żadnych wątpliwości, że udział Prof. dr hab. A. Witkowskiego w opracowaniu prawie wszystkich publikacji był dominujący. Był to zawsze udział merytoryczny. Jako specjalista w zakresie teorii i konstrukcji wentylatorów, Kandydat został w latach 1986-1989 powołany przez Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego do Rady Naukowej w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Urządzeń Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych i Odpylających BAROWENT. Potrzeby przemysłu sprawiły, że zajmował się również teorią i konstrukcją jedno i wielostopniowych dmuchaw promieniowych. Owocem tych zainteresowań było opracowanie algorytmów obliczeniowych oraz wykonanie i przebadanie konstrukcji jednostopniowych modelowych dmuchaw promieniowych do kotłów fluidalnych oraz trzech wersji niskowydajnych wielostopniowych dmuchaw promieniowych.

Dla uzyskania uzupełniających informacji, dotyczących przepływu przez osiowe stopnie sprężające oraz dla umożliwienia weryfikacji proponowanych przez siebie metod obliczeniowych skonstruował, wraz z kierowanym przez siebie zespołem badawczym, stanowisko do badań obciążeń aerodynamicznych wirujących wieńców łopatkowych oraz struktury przepływu w wybranych przekrojach kontrolnych stopnia, zarówno w układzie względnym, jak i bezwzględnym w obliczeniowym i poza obliczeniowych punktach pracy. Stanowisko wyposażone jest w unikalny w skali kraju system zsynchronizowanego z obrotem koła wirnikowego próbkowania trójwymiarowego, nieustalonego pola prędkości, przy zastosowaniu sond termoanemometrycznych oraz systemu pomiarowego z wykorzystaniem dopplerowskiej anemometrii laserowej. Poziom skompletowanej aparatury, opracowanych systemów pomiarowych oraz uzyskanych wyników badań, stawia opracowane stanowisko badawcze na równi z podobnymi instalacjami, pracującymi w najlepiej wyposażonych laboratoriach naukowych na świecie. Uruchomienie instalacji jest ważnym elementem Jego działalności naukowej. Jest dowodem uporu i konsekwencji w dążeniu do przyjętego celu badawczego.

Badania zjawisk niestacjonarnych, występujących w przepływie przez osiowe stopnie sprężające oraz doświadczalna weryfikacja metod numerycznych, stanowią trzeci, kolejny kierunek zainteresowań naukowych Profesora Andrzeja Witkowskiego. Badania realizowane były w ramach kolejnych pięciu grantów badawczych KBN oraz dwóch promotorskich. Ostatni grant zakończony został oceną wyróżniającą, wydaną przez recenzentów KBN. Jednym z wymiernych efektów prowadzonych badań są trzy przewody doktorskie ukończone z wyróżnieniem. Rezultatem tych prac jest również monografia wydana w 2007 r., której wartość naukowa została oceniona przez Recenzentów na najwyższym poziomie światowym.

Doświadczenia naukowe zdobywał Prof. A. Witkowski również w ośrodkach zagranicznych w ramach staży naukowych oraz przemysłowych dla wymiany doświadczeń lub udziałów w konferencjach międzynarodowych. Przebywał w Moskiewskim Instytucie Politechnicznym, w USA w firmie Elliot Corporation, w Berlinie w firmie Borsig, w Belgii na Uniwersytecie w Louvain, w Niemczech na Uniwersytecie w Kassel oraz we Włoszech na Uniwersytecie we Florencji.

Od mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Śląskiej opracował jedną recenzję pracy habilitacyjnej, trzy recenzje dorobku naukowego w przewodach habilitacyjnych, sześć recenzji prac doktorskich, cztery recenzje wydawnicze publikacji naukowych (w tym jedną zagraniczną), trzy recenzje raportów badawczych finansowanych przez KBN, jedną recenzję projektu badawczego zagranicznego (Czechy) oraz osiemnaście recenzji projektów badawczych KBN. Profesor dysponuje również wiedzą i praktycznym doświadczeniem w dziedzinie eksploatacji maszyn wirnikowych. Wykazał to prowadząc badania zainstalowanych w górnictwie i przemyśle chemicznym sprężarek i turbin oraz prace realizowane w ramach szeregu programów koordynowanych.

Sprawując nadzór naukowy nad sprężarkami instalacji Krakingu Katalitycznego II w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku przebywał w 1974 roku w Stanach Zjednoczonych A.P., gdzie brał udział w odbiorze tych maszyn. Opracował również szereg ekspertyz wspomagających decyzje o celowości modernizacji zainstalowanych w przemyśle sprężarek. Całościową problematykę w zakresie teorii, konstrukcji i eksploatacji sprężarek wirnikowych ujął w podręczniku akademickim p.t. „Sprężarki wirnikowe. Teoria, konstrukcja, eksploatacja” reprezentującej najwyższy poziom naukowy. Za podręcznik ten otrzymał w 2005 roku Nagrodę Indywidualną Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

W bogatym dorobku naukowym profesora Andrzeja Witkowskiego pragnę zaakcentować następujące twórcze (w wielu przypadkach także prekursorskie) obszary aktywności: doskonalenie modeli matematycznych przepływu przez stopnie sprężające z merydionalnym przyspieszeniem strumienia o przestrzennej krzywiźnie łopatek koła wirnikowego wraz z opracowaniem algorytmów i programów obliczeniowych oraz opracowaniem konstrukcji prototypowych i przemysłowych, doskonalenie modeli matematycznych przepływu przez osiowe stopnie sprężające wraz z opracowaniem algorytmów i programów obliczeniowych oraz opracowaniem konstrukcji prototypowych i przemysłowych, doskonalenie algorytmów obliczeniowych oraz opracowanie konstrukcji prototypowych jednostopniowych i wielostopniowych dmuchaw promieniowych, opracowanie stanowisk badawczych oraz metod pomiarowych pełnych charakterystyk pracy oraz struktury przepływu uśrednionego w osiowych i promieniowych stopniach sprężających, kompleksowe badania numeryczne i eksperymentalne struktury przepływu przestrzennego, niestacjonarnego w osiowym stopniu sprężającym, badania odbiorowe, gwarancyjne i energetyczne sprężarek przepływowych oraz problemy modernizacji układów przepływowych sprężarek przemysłowych.

W okresie pracy na Uczelni Prof. A. Witkowski prowadził wielorakie formy pracy dydaktycznej: ćwiczenia laboratoryjne z maszyn cieplnych, ćwiczenia tablicowe i wykłady z turbin parowych, sprężarek i wentylatorów, z diagnostyki i eksploatacji sprężarek przepływowych, siłowni cieplnych, energetyki wiatrowej i słonecznej na studiach dziennych, wieczorowych oraz podyplomowych, konstrukcyjne prace przejściowe oraz około 150 prac dyplomowych. Obecnie prowadzi wykłady z 9 przedmiotów, wszystkie Jego autorstwa. Dowodem uznania dla poziomu prowadzonych przez Niego prac dyplomowych było otrzymanie w 1990 roku przez Jego dyplomanta trzeciej nagrody w VII wojewódzkiej edycji konkursu „Młoda Myśl dla Kraju” oraz w 1986 roku wyróżnienia w konkursie im. Prof. Burzyńskiego, zorganizowanym przez PTMTS przy Politechnice Śląskiej. Prof. A. Witkowski pełnił również funkcję kierownika obozów naukowych. W 1981 roku uczestnicy kierowanego przez Niego obozu zdobyli jedną z trzech nagród w konkursie na najlepsze opracowanie na Politechnice Śląskiej.

Profesor był promotorem trzech przewodów doktorskich zakończonych wyróżnieniem oraz jednego przewodu kontynuowanego. W okresie pracy na Politechnice Śląskiej Prof. A. Witkowski pełnił następujące funkcje organizacyjne: Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktyki, Kierownik Zakładu Maszyn i Urządzeń Hydraulicznych, Kierownik Studium Podyplomowego, Współorganizator trzech konferencji o charakterze ogólnopolskim, Opiekun grup studenckich i obozów naukowych, Członek Rektorskiej Komisji ds. Nagród, Członek Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów, Przedstawiciel adiunktów w Radzie Wydziału, Członek Senatu Politechniki Śląskiej, Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów Politechniki Śląskiej oraz Redaktor Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej, serii ENERGETYKA.

Jest również zaangażowany w działalność różnych Komisji poza Politechniką Śląską. Za pracę naukową otrzymał cztery nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (dwie indywidualne oraz dwie zespołowe II stopnia) oraz liczne nagrody Rektora Politechniki Śląskiej. W 1975 r. został odznaczony Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Województwa Katowickiego”, w 1978 r. otrzymał Brązowy, a w 1982 r. Złoty Krzyż Zasługi. Posiada również odznakę „Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej” oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Dla scharakteryzowania pełnej sylwetki Profesora nie można również pominąć Jego pełnej zaangażowania działalności pozazawodowej w środowisku akademickim Uczelni. Powszechnie znane są Jego zainteresowania sportowe, w tym głównie żeglarskie. Był zaangażowanym działaczem Śląskiego Yacht Clubu przy Politechnice Śląskiej. Od 1957 r. prowadzi działalność szkoleniową i organizacyjną. Zdobył wiele uprawnień żeglarskich, „zaliczył” mnóstwo ciekawych tras żeglugowych. Jest kapitanem jachtowym, instruktorem żeglarstwa, odznaczony został odznakami: „Zasłużony dla Żeglarstwa Śląskiego” oraz „Zasłużony dla Żeglarstwa Polskiego”. Prof. Andrzej Witkowski ma istotne zasługi dla rozwoju Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych we wszystkich obszarach Jego działalności. Szczególnie wysoko cenimy Jego dotychczasowy wkład w rozwój badań eksperymentalnych złożonych zjawisk przepływowych i Jego konsekwencje w poszukiwaniu nowych obszarów badań. Jest ciekawą i bogatą osobowością o życzliwym charakterze, co niewątpliwie pomaga Mu w tworzeniu grup badawczych i w rozwoju akademickich cech środowiska, w którym wszyscy pracujemy.

Gratulując dorobku i wkładu w rozwój nauki w zakresie cieplnych maszyn przepływowych, pragnę przy tej okazji złożyć Tobie w swoim i w imieniu pracowników Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej najlepsze życzenia dalszych sukcesów w pracy naukowej. Nie mam wątpliwości, że zarówno studenci jak i młodzi pracownicy nauki będą mogli nadal korzystać z Twojego doświadczenia i wiedzy.

Tadeusz Chmielniak

Politechnika Śląska na konferencji COMMON

W dniach 11-14 listopada 2007 r., w hotelu „Zamek na Skale”, w Trzebieszowicach na Dolnym Śląsku odbyła się konferencja COMMON Polska Conference CPC’07 organizowana przez Stowarzyszenie Użytkowników Komputerów IBM Common Polska. Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji były Przełomowe technologie – nowe horyzonty w biznesie. W czasie konferencji uroczyście obchodzono również jubileusz 10-lecia działalności Common w Polsce, a swoją obecnością zaszczycił ją Mark Shearer – wiceprezydent IBM oraz menedżer zarządzający platformą IBM System i™.


Przedstawiciele wyższych uczelni wraz z dyrektorem IBM Mark'iem Shearer'em oraz specjalistą IBM Rafałem Jabłońskim na konferencji COMMON

W konferencji wzięli udział szefowie działów IT, programiści oraz administratorzy systemów IBM AS/400/iSeries/System i z całej Polski. Na konferencji byli obecni również przedstawiciele uczelni polskich, m.in. z Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naszą uczelnię reprezentowali dr inż. Jacek Frączek, mgr inż. Adam Duszeńko opiekujący się systemami IBM na wydziale AEI oraz studenci Błażej Adamczyk – przewodniczący Koła Naukowego i5 i Marcin Wojtaszek – członek koła .NET. Marcin Wojtaszek wygłosił bardzo dobrze przyjęty wykład na temat „Dostęp z aplikacji .NET do bazy DB na i5/OS”. Wiele ciepłych słów wypowiedziano również pod adresem Inicjatywy Akademickiej. Przez program ten – prowadzony przez IBM, m.in. na Politechnice Śląskiej – przewinęło się w całym kraju ponad 1000 studentów. Warto tu przypomnieć, że w maju 2007 roku na europejskiej konferencji Common, która odbyła się w Londynie, Politechnice Śląskiej przyznano nagrodę IBM System i Innovation Award w kategorii Education Excellence. W październiku br., do kolejnego konkursu IBM System i Innovation Challenge – tym razem kierowanego do studentów – zgłosiło się kilka zespołów z Politechniki Śląskiej. Jedną z nagród finałowych jest kilkudniowy wyjazd do Stanów Zjednoczonych.

Jacek Frączek