Logo Strona główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny Biuletyn Politechniki Śląskiej
Z Życia Politechniki Śląskiej
Nr 9. Czerwiec 2007
 
 
 
Z Życia Politechniki Śląskiej
Icon Z prac Senatu
Icon Kronika Rektorska
Icon Akty normatywne Uczelni
Icon Stopnie naukowe, tytuły, stanowiska
Icon Dział Współpracy z Zagranicą informuje
Icon Z życia CKI
Icon Działalność CEK
Icon Wydarzenia
Icon Z życia studentów
Icon Kultura
Icon Politechnika Śląska w mediach
Icon Notatki przewodniczącego RGSzW
Icon Sport
Icon Wspomnienia
Icon Kronika żałobna
 
 
 
 
Icon
KULTURA

Sfotografować „ginące piękno...”
Finał konkursu fotograficznego

4 czerwca w Galerii Wydziału Architektury przy ul. Akademickiej 7 nastąpiło rozstrzygnięcie ogólnopolskiego studenckiego konkursu fotograficznego połączone z wernisażem wystawy wybranych fotografii.


Podsumowanie konkursu przez Andrzeja Koniakowskiego, przewodniczącego jury, członka Związku Polskich Artystów Fotografików w Katowicach


Uczestnicy ogłoszonego 7 marca konkursu mieli za zadanie uchwycić na fotografiach tytułowe „ginące piękno”, czyli architekturę górnośląskiego modernizmu dwudziestolecia międzywojennego. Na konkurs nadesłano ponad 200 zdjęć. Zaskakująca była liczba miejscowości, w których studenci odnaleźli przykłady górnośląskiej moderny. Poza Katowicami, Gliwicami czy Bytomiem, na zdjęciach uwiecznione zostały również obiekty Opola, Cieszyna, Raciborza, Wisły czy Istebnej. W obiektywach aparatów znalazły się przy tym tak różnorodne budowle jak: szpitale, urzędy, luksusowe wille czy domy handlowe.


Zwiedzanie wystawy


Często owo tytułowe „ginące piękno” studenci musieli odkrywać pod warstwą kurzu, kiedy indziej wydobywać spod pstrokatych reklam czy bannerów oklejających niektóre z zachowanych budynków w centrach miast. Taką strategię przyjął Michał Trzcina, nagrodzony ex aequo z Katarzyną Osiecką (studentka architektury z Aachen) II miejscem (I nagrody nie przyznano), student energetyki na Politechnice Śląskiej, który nadesłał na konkurs kolorowe (w odróżnieniu od większości uczestników), nasycone barwami i ocierające się o kicz fotografie budynków gliwickich – domu handlowego „Ikar”, znajdującego się przy ul. Zwycięstwa, czy gmachu Wydziału Chemicznego przy ul. Strzody.


Pamiątkowe zdjęcie jury i niektórych nagrodzonych


„Krótki czas dwudziestu lat zamknięty pomiędzy dwoma wojnami wyznaczył w historii architektury Górnego Śląska czas niezwykły. Czas kreowany geometrią wyobraźni. Czas najbardziej progresywnego eksperymentu urbanistycznego Europy pierwszych lat 30-tych XX wieku” – tak wyjątkowość górnośląskiej moderny opisali organizatorzy konkursu. Jego celem było pokazanie piękna i wartości często nieznanych i zaniedbanych obiektów. I rzeczywiście nadesłane na konkurs fotografie potrafiły ukazać piękno budynków, do których obecności w naszych miastach jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni, że nawet nie zastanawiamy się nad tym, jaki zamysł przyświecał ich powstaniu, ani jak bardzo nowatorskie kiedyś były. Tym bardziej cieszy zapowiadane przez organizatorów wydanie poświęconego konkursowi i wystawie albumu.

Planowana jest także kolejna prezentacja wystawy - w listopadzie br. w ramach II Gliwickiego Miesiąca Fotografii.

Organizatorami konkursu byli, oprócz Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, Saint-Gobain ISOVER Polska oraz SILESIA PARTNER Film Production, a patronem medialnym kwartalnik „Archiwolta”.

Paweł Doś

Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego już po raz piątyJuż po raz piąty Muzeum w Gliwicach organizuje Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Spotykają się one zawsze z życzliwym przyjęciem mieszkańców aglomeracji górnośląskiej. Każda edycja odkrywała przed zwiedzającymi nowe i zawsze zaskakujące aspekty historii regionu.

Tegoroczne Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego odbędą się w dniach 15-16 września pod hasłem Gliwickie Szkoły – wspólne dziedzictwo w Europie. Architektura, postaci, tradycje. – Szkoły w Gliwicach reprezentują istotną część dziedzictwa materialnego i duchowego miasta. Są przykładem tego, jak rozwijał się system edukacji, jak jego śladem podążały rozwiązania funkcjonalne i stylowe w architekturze szkolnej, jak wreszcie wyjątkowym miejscem w dziejach Europy Środkowej była śląska klasa szkolna, w której spotykali się przedstawiciele wielu nacji – mówią organizatorzy Gliwickich Dni.

Szczególną instytucją jest w tym kontekście Politechnika Śląska, gliwicka Alma Mater, w której krzyżują się wiekowe tradycje Politechniki Lwowskiej i wybitne dokonania polskiej nauki.Dlatego też w Gliwickich Dniach Dziedzictwa uczestniczyć będą również wydziały Politechniki Śląskiej: Chemiczny przy ul. Strzody 5-7 (dawna Żeńska Szkoła Średnia), Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki przy ul. Konarskiego 18 (dawniej Państwowe Wyższe Liceum im J. Eichendroffa), Wydział Górnictwa i Geologii, Wydział Architektury oraz Wydział Budownictwa.

W trakcie GDDK zwiedzający zaglądać będą do sal szkolnych i auli dawno nie odwiedzanych lub nigdy wcześniej nie oglądanych. W głównej siedzibie Muzeum w Gliwicach – w Willi Caro – zostaną natomiast otwarte tematyczne wystawy. Podczas Dni Dziedzictwa odbędą się również: finisaż międzynarodowej wystawy Europejskie żeliwo. Gliwice-Berlin-Sayn, muzyczne wykłady, zabawy z przeszłością odległą, rycerską i chwile wytchnienia podczas rejsów po Kanale Gliwickim.

Dla zwiedzających udostępniony zostanie Pałac w Pławniowicach oraz gliwicka Palmiarnia. W okolice wielu szkół dojeżdżać będzie zabytkowy tramwaj. W ogrodzie Willi Caro będzie można nabyć pamiątkową kartę wraz ze stemplem pocztowym, a także najnowsze muzealne publikacje, zrobić „zdjęcie z epoki” i napić się dobrej kawy. Podczas GDDK odbędzie się kwesta, z której dochód przeznaczony zostanie na ratowanie wybranego zabytku.

Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego zapowiadają się zatem bardzo ciekawie.

Redakcja
(na podstawie nadesłanych materiałów)


Akademicki Zespół Muzyczny podwójnie nagrodzony!

Dla Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej maj był miesiącem nagród.

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta Gliwice przyznał zespołowi Nagrodę I stopnia Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wręczenie nagród odbyło się 14 maja w Gliwickim Teatrze Muzycznym.

Zespół wyśpiewał też sobie I miejsce w VIII Konkursie Pieśni Chóralnej prof. Lucjana Laprusa organizowanym przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, oddział we Wrocławiu.

Obok publikujemy dyplomy, jakie otrzymał AZM.Serdecznie gratulujemy!