Logo Strona główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny Biuletyn Politechniki Śląskiej
Z Życia Politechniki Śląskiej
Nr 6. Marzec 2007
 
 
 
Z Życia Politechniki Śląskiej
Icon Z prac Senatu
Icon Kronika Rektorska
Icon Akty normatywne Uczelni
Icon Stopnie naukowe, tytuły, stanowiska
Icon Dział Współpracy z Zagranicą informuje
Icon Z życia CKI
Icon Działalność CEK
Icon 16. Konferencja Geologii Inżynierskiej i Forum Młodych Inżynierów Geologów w Bochum
Icon "Architectonic Structures" w Galerii Wydziału Architektury
Icon Wystawa "mój pierwszy projekt"
Icon Politechnika na targach
Icon Puchar Prezydenta Zabrza dla Wydziału Architektury
Icon Umowa z firmą Comarch
Icon Modernizacja Biblioteki Głównej
Icon Politechnika Śląska znów w czołówce
Icon Przygoda z Arabią Saudyjską
Icon Losy mieszkańców Górnego Śląska w XX wieku
Icon Racjonalne użytkowanie energii
Icon Z życia studentów
Icon Igry 2007
Icon Maraton ukończony sprintem, czyli jak powstało SKNB
Icon Kultura
Icon Koncert Aloszy Awdiejewa
Icon Twarze dzieci - wystawa fotografii
Icon Politechnika Śląska w mediach
Icon Sport
Icon Kronika żałobna
 
 
 
 
Icon
STOPNIE NAUKOWE,TYTUŁY, STANOWISKA

Zakończone doktoraty
 • Dr inż. Ewa PUSZCZAŁO ur. 5.07.1976 r. w Pyskowicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki – Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Promotor – prof. dr hab. inż. Jolanta Bohdziewicz.Temat pracy doktorskiej: „Zastosowanie reaktorów membranowych do oczyszczania ścieków zawierających związki organiczne”. 5.03.2007 r. – RIE.
 • Dr inż. Maciej GINALSKI ur. 27.11.1977 r. w Mielcu. Doktorant Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor – prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak. Temat pracy doktorskiej: „Numerical analysis of heat and mass transfer processes within an infant incubator”. 16.03.2007 r. – RIE.
 • Dr inż. Grzegorz PECZKIS ur. 5.07.1976 r. w Kędzierzynie-Koźlu. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki – Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Promotor – dr hab. inż. Janusz Korczak. Temat pracy doktorskiej: „Analityczne i empiryczne badania rozkładów ciśnień w mimośrodowej szczelinie wzdłużnej”. 19.03.2007 r. – RIE.
 • Dr inż. arch. Monika NADROWSKA ur. 7.11.1974 r. w Katowicach. Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule – Aachen. Promotor – dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło prof. nzw. w Pol. Śl. Temat pracy doktorskiej: „Planowanie operacyjne w procesie przekształceń obszarów poprzemysłowych. Studium Międzynarodowych Wystaw Budowlanych”. 12.03.2007 r. – RAR, z wyróżnieniem.
 • Dr inż. arch. Michał STANGEL ur. 29.10.1977 r. w Bytomiu. Doktorant Wydziału Architektury. Promotor – dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło prof. nzw. w Pol. Śl. Temat pracy doktorskiej: „Rewitalizacja urbanistyczna w społeczeństwie informacyjnym”. 12.03.2007 r. – RAR, z wyróżnieniem.
 • Dr Joanna ZAGRODZKA ur. 18.06.1959 r. w Warszawie. Instytut Farmaceutyczny – Warszawa. Promotor – prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska. Temat pracy doktorskiej: „Zastosowanie metody HPLC do badania farmaceutycznie użytecznych pochodnych glikozydowych”. 14.03.2007 r. – RCH.
 • Dr inż. Marek BRACISIEWICZ ur. 3.03.1976 r. w Sosnowcu. Instytut Materiałów Ogniotrwałych – Gliwice. Promotor – dr hab. inż. Małgorzata Sopicka-Lizer prof. nzw. w Pol. Śl. Temat pracy doktorskiej: „Procesy korozji kompozytów ceramicznych Si3N4- TiN”. 15.03.2007 r. – RM.
 • Dr inż. Anżelina MAREK ur. 30.05.1977 r. w Mysłowicach. Doktorantka Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. Promotor – prof. dr hab. inż. Jerzy Okrajni. Temat pracy doktorskiej: „Zmęczenie cieplno-mechaniczne stali żarowytrzymałych stosowanych w energetyce”. 27.02.2007 r. – RM.
 • Dr inż. Katarzyna KŁYK-SPYRA ur. 13.04.1975 r. w Tychach. Doktorantka Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. Promotor – prof. dr hab. inż. Marek Hetmańczyk. Temat pracy doktorskiej: „Rola mikrostruktury w zjawisku niszczenia wodorowego stali duplex 2205”. 27.03.2007 r. – RM.
 • Dr inż. Ewa JONDA ur. 15.07.1978 r. w Gliwicach. Doktorantka Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Promotor – prof. dr hab. inż. Leszek Dobrzański. Temat pracy doktorskiej: „Wpływ laserowego przetapia- nia i stopowania na strukturę i wła- sności warstw wierzchnich stali X40CrMoV5-1”. 28.03.2007 r. – RMT, z wyróżnieniem.
 • Dr inż. Michał CHUDZICKI ur. 07.01.1976 r. w Siemianowicach Śląskich. Doktorant Wydziału Organizacji i Zarządzania. Promotor – dr hab. inż. Anna Walaszek-Babiszewska prof. Pol. Opol. Temat pracy doktorskiej: „Koncepcja systemu informacyjno-decyzyjnego w przedsiębiorstwach usługowych branży wynajmu samochodów”. 28.03.2007 r. – ROZ.
 • Dr inż. Marek SZAFRANIEC ur. 03.03.1976 r. w Mikołowie. Wydział Organizacji i Zarządzania – Katedra Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem. Promotor – prof. dr hab. inż. Marian Jacek Łączny. Temat pracy doktorskiej: „Struktura systemu informacyjnego zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie”. 28.03.2007 r. – ROZ, z wyróżnieniem.
Zatwierdzenie habilitacji
 • Dr hab. inż. Andrzej BAIER ur. 19.02.1957 r. w Gliwicach. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Uchwała Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego – 7.03.2007 r. W zakresie budowy i eksploatacji maszyn.
 • Dr hab. inż. Witold GIERUSZ ur. 16.12.1952 r. w Olsztynie. Akademia Morska w Gdyni. Uchwała Rady Wydziału Automatyki, Elektroniki i In- formatyki – 13.03.2007 r. W zakresie automatyki i robotyki.
 • Dr hab. inż. Wojciech PIĄTKOWSKI ur. 17.10.1945 r. w Krakowie. Politechnika Rzeszowska. Uchwała Rady Wydziału Chemicznego – 28.02.2007 r. W zakresie inżynierii chemicznej.
Mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
 • Prof. dr hab. inż. Stefan BAJ Wydział Chemiczny – od 1.04.2007 r.
 • Prof. dr hab. inż. Ryszard BIAŁECKI Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki – od 1.04.2007 r.
 • Prof. dr hab. inż. Roman MAZURKIEWICZ Wydział Chemiczny – od 1.04.2007 r.
 • Prof. dr hab. inż. Jan NADZIAKIEWICZ Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki – od 1.04.2007 r.
 • Prof. dr hab. inż. Michał PALICA Wydział Chemiczny – od 1.04.2007 r.

Urszula Czapla