Logo Strona główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny Biuletyn Politechniki Śląskiej
Z Życia Politechniki Śląskiej
Nr 12. Wrzesień 2006
 
 
 
Z Życia Politechniki Śląskiej
Icon 62. inauguracja roku akademickiego
Icon Przemówienie inauguracyjne Rektora
Icon Z prac Senatu
Icon Kronika Rektorska
Icon Komisje Rektorskie i Senackie
Icon Akty normatywne Uczelni
Icon Stopnie naukowe tytuły, stanowiska
Icon Dział Współpracy z Zagranicą informuje
Icon Z życia CKI
Icon Wydarzenia
Icon Informacja o działalności Biblioteki Głównej
Icon Z życia studentów
Icon Kultura
Icon Politechnika Śląska w mediach
Icon Notatki przewodniczącego RGSzW
Icon Sport
Icon Wspomnienia
 
 
 
 
Icon
WSPOMNIENIA

Wspomnienie o Profesorze P. Ole Fangerze


Prof. P. Ole Fanger

W USA, w Syracuse, w wieku 72 lat zmarł nagle 19 września światowej sławy duński naukowiec, wybitny pionierski specjalista w dziedzinie środowiska wewnętrznego Profesor P. Ole Fanger.
Był pracownikiem naukowym Duńskiego Uniwersytetu Technicznego w Lyngby k/Kopenhagi, twórcą na tej uczelni Międzynarodowego Centrum Środowiska Wewnętrznego i Energii, Prezydentem SCANVAC (skandynawskiej federacji specjalistów ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji.

W Katedrze Ogrzew-nictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania jesteśmy szczególnie dumni, iż łączyły nas z Prof. Fangerem bogate kontakty zawodowe. Zapoczątkowana w 1975 r. i trwająca później nieprzerwanie współpraca objęła liczne wyjazdy naszych pracowników do Lyngby, wspólne prace badawcze, nie do przecenienia doświadczenia naszych studentów i doktorantów w Laboratorium Profesora, Jego patronat nad europejskim projektem centrum doskonałości w naszej Katedrze, wspólne wydanie polskiej książki o środowisku wewnętrznym. Dzięki wsparciu Prof. Fangera Katedrze naszej powierzono organizację IV prestiżowej międzynarodowej konferencji ROOMVENT (Kraków, 1994) – po raz pierwszy poza Skandynawią. Jeszcze niedawno gościliśmy Go (m.in. z wykładami i na roboczych spotkaniach) w Katedrze w 2003 r. i we wrześniu ub. roku.

Profesor Fanger prowadził prekursorskie interdyscyplinarne badania wpływu jakości środowiska wewnątrz pomieszczeń na komfort przebywania człowieka, jego zdrowie i wydajność pracy. Opracował modele oddziaływania przeciągu, asymetrii promieniowania i pionowego gradientu temperatury powietrza, wykorzystane bezpośrednio w przepisach normowych (ISO, ASHRAE) dotyczących projektowania, oceny i pomiaru warunków cieplnych pomieszczeń w budownictwie. Posłużyły one również do projektowania specjalistycznych przyrządów do pomiaru środowiska termicznego.

Jego metoda prognozowania subiektywnej oceny jakości powietrza w pomieszczeniu zyskała w świecie nazwę teorii Fangera. Zajmował się zanieczyszczeniami pochodzącymi z materiałów budowlanych, procesów i systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji; także tzw. syndromem chorego budynku. Zaproponował nowe jednostki do oceny jakości powietrza w pomieszczeniach: olf i decypol.

Napisana przez Prof. Fangera w 1970 r. (i stale później uzupełniana) książka Thermal Comfort – Analysis and Applications in Environmental Engineering była pierwszą i jest do dzisiaj podstawową monografią nt. komfortu cieplnego.

Badania Prof. Fangera posiadają światową rangę i przysporzyły Mu 75 nagród naukowych w 28 krajach, w tym 12 doktoratów honoris causa, 18 medali i honorowych członkostw 16 stowarzyszeń zawodowych oraz członkostwa U.S. National Academy of Engineering i Royal Academy of Engineering w Wielkiej Brytanii. Profesor inicjował lub współtworzył znaczące, międzynarodowe wydarzenia naukowe: konferencje INDOOR AIR, ROOMVENT i COLD CLIMATE czy kongres CLIMA 2000.

W kwietniu 2003 r. z inicjatywy naszej Katedry Senat Politechniki Śląskiej „w uznaniu zasług w dziedzinie badania, oceny i kształtowania środowiska wewnętrznego pomieszczeń oraz wkładu w rozwój i efekty naukowej współpracy” z naszą Uczelnią nadał Profesorowi Povl Ole Fangerowi tytuł doktora honoris causa.

Prof. Fanger przebywał w ostatnich dniach swojego życia na Uniwersytecie w Syracuse (w stanie Nowy Jork), z którym w ostatnich latach był bardzo związany. Nie zdążył wygłosić zaplanowanego na wtorek 19 września publicznego wykładu. Zmarł w nocy z poniedziałku na wtorek o godz. 1:00 w syrakuzańskiej lecznicy Crouse Hospital.

Z odejściem Profesora P. Ole Fangera świat nauki utracił promotora nowoczesnej wiedzy, autorytet zawodowy, oddanego i świetnego organizatora, jednostkę wywierającą w historii znaczący wpływ na rozwój reprezentowanej przez siebie dziedziny, my − Przyjaciela naszej Katedry.

Pracownicy
Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji
i Techniki Odpylania
Politechniki Śląskiej