Logo Strona główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny Biuletyn Politechniki Śląskiej
Z Życia Politechniki Śląskiej
Nr 12. Wrzesień 2006
 
 
 
Z Życia Politechniki Śląskiej
Icon 62. inauguracja roku akademickiego
Icon Przemówienie inauguracyjne Rektora
Icon Z prac Senatu
Icon Kronika Rektorska
Icon Komisje Rektorskie i Senackie
Icon Akty normatywne Uczelni
Icon Stopnie naukowe tytuły, stanowiska
Icon Dział Współpracy z Zagranicą informuje
Icon Z życia CKI
Icon Wydarzenia
Icon Informacja o działalności Biblioteki Głównej
Icon Z życia studentów
Icon Kultura
Icon Politechnika Śląska w mediach
Icon Notatki przewodniczącego RGSzW
Icon Sport
Icon Wspomnienia
 
 
 
 
Icon
62. INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

4 października w centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej odbyła się 62. uroczysta inauguracja roku akademickiego.Po wejściu pocztu sztandarowego Politechniki Śląskiej i orszaku złożonego z członków Senatu i honorowych gości oraz odśpiewaniu hymnu państwowego, nastąpiło otwarcie uroczystości przez JM Rektora prof. Wojciecha Zielińskiego.

- Po raz kolejny Politechnika Śląska, jak co roku w październiku, otwiera szeroko drzwi dla młodzieży chcącej zdobywać wiedzę na najwyższym poziomie. Cieszę się, że to właśnie mnie po raz kolejny przypadł w udziale zaszczyt otwarcia roku akademickiego w naszej uczelni – mówił Rektor, witając reprezentantów siedmiotysięcznej rzeszy młodzieży rozpoczynającej w tym roku akademickim studia w Politechnice.

Rektor powitał także wszystkich gości przybyłych na uroczystość.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in:

- przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Jana WOJTYŁA Szef Gabinetu Politycznego Ministra,
- Wiceminister Transportu dr inż. Eugeniusz WRÓBEL,
- posłanki i posłowie Rzeczypospolitej Polskiej: Maria NOWAK, Krystyna SZUMILAS, Aleksander GAŁAŻEWSKI, Aleksander CHŁOPEK,
- senator Antoni MOTYCZKA
- Przedstawiciel Zarządu Województwa Śląskiego Marian JAROSZ,
- Jego Ekscelencja Ks. Biskup Jan WIECZOREK,
- prof. Janusz JANECZEK, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego,
- prof. Florian KUŹNIK, JM Rektor Akademii Ekonomicznej,
- prof. Marian OSLISLO, JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,
- prof. January BIEŃ, JM Rektor Politechniki Częstochowskiej,
- prof. Wanda ROMANIUK, Prorektor ds. Studiów i Studentów Śląskiej Akademii Medycznej,
- dr Aleksandra ŻURAWSKA, Prorektor ds. Organizacyjnych Politechniki Opolskiej,
- prof. Kazimierz NIKODEM, Prorektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,
- prof. Tomasz MICZKA, Prorektor ds. studenckich, artystycznych i współpracy z zagranicą Akademii Muzycznej w Katowicach,
- dr Jerzy MIZGALSKI, Prorektor ds. Nauczania i Wychowania Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,
- prof. Rafał PALEJA, Prorektor ds. Dydaktyki Politechniki Krakowskiej,
- prof. Adam ZAJĄC, Prorektor ds. Nauki Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach,
- prof. Ludgarda BUZEK, JM Rektor Akademii Polonijnej w Częstochowie,
- prof. Roman NEY, JM Rektor Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach,
- dr inż. Tadeusz GRABOWIECKI, JM Rektor Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości,
- prof. Jerzy KOPEL, JM Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu,
- dr Zdzisława DACKO-PIKIEWICZ, Prorektor ds. Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
- delegacja z VITUS BERING Denmark University College z Horsens w osobach: Per Guldbaek LARSEN Prorector - Dean of Faculty of Technology and Management oraz Peter AALYKKE Registrar - Head International Relations, Faculty of Technology and Management,
- doktorzy Honoris Causa Politechniki Śląskiej: prof. Andrzej BURGHARD, prof. Adolf MACIEJNY, prof. Jan SZARGUT, prof. Stefan WĘGRZYN, prof. Tadeusz ZAGAJEWSKI,
- Rektorzy ubiegłych kadencji: prof. Antoni NIEDERLIŃSKI, prof. Tadeusz CHMIELNIAK, prof. Wilibald WINKLER, prof. Bolesław POCHOPIEŃ,
- Honorowi Profesorowie Politechniki Śląskiej: prof. dr hab. inż. dr h.c. Józef SZARAWARA, prof. dr hab. inż. Józef BENDKOWSKI, prof. dr hab. inż. Marian TANIEWSKI, prof. dr hab. inż. Stanisław MIERZWIŃSKI, prof. dr hab. inż. Maciej ZARZYCKI, prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK, prof. dr hab. inż. Zdzisław TRYBALSKI, prof. dr inż. Józef GAWROŃSKI.

W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele placówek dyplomatycznych akredytowanych w Polsce, wśród nich Zastępca Konsula Generalnego Niemiec Michael MORGENSTERN,
a także prezydenci, burmistrzowie, starostowie i przewodniczący rad miast województwa śląskiego w których Politechnika Śląska prowadzi swoją działalność: Gliwic, Katowic, Zabrza, Rybnika, Bytomia, Sosnowca, Tychów i Dąbrowy Górniczej, a także przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk, instytutów naukowo-badawczych, ośrodków badawczo-rozwojowych, instytucji państwowych, samorządowych i prywatnych, placówek edukacyjnych i kulturalnych, organizacji gospodarczych i in.

Rektor poinformował również, że na jego ręce wiele osób przekazało listy gratulacyjne, składając życzenia dla studentów i grona profesorskiego. Byli wśród nich: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Michał SEWERYŃSKI, Jego Ekscelencja Arcybiskup Metropolita Katowicki Damian ZIMOŃ, rektorzy licznych uczelni, parlamentarzyści Parlamentu Europejskiego, posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej oraz wiele osób ze świata nauki i przemysłu.

Po powitaniach wszyscy zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć Tych, którzy w roku akademickim 2005/2006 odeszli od nas na zawsze, a byli to: dr hab. inż. Andrzej BRYCZKOWSKI, prof. dr hab. inż. Manfred CHMURAWA, prof. dr hab. inż. Bernard DRZĘŹLA, dr inż. Mirosław FLIGIER, doc. dr inż. Jerzy Maciej GUBAŁA, Maria HERMAN, Teresa KINDLA, Józef KISIEL, dr inż. Maria KUKUŁA, Aleksander MUTRYN, prof. dr hab. inż. Józef PODKÓWKA, dr inż. arch. Krystian STANGEL, prof. dr inż. Jerzy SZUBA – Rektor Pol. Śl. w latach 1965-74, Matylda WOŹNIACKA, prof. dr hab. inż. Józef ZABŁOCKI oraz Piotr KOHUT – student IV roku Wydziału Górnictwa i Geologii.

Następnie JM Rektor wygłosił przemówienie inauguracyjne, którego treść publikujemy na str. 7. Po wysłuchaniu przemówienia Rektora głos zabrał prof. Jan WOJTYŁA, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który przedstawił propozycje reform szkolnictwa wyższego oraz bieżące projekty ministerstwa.

Następnie prof. Kazimierz Nikodem, Prorektor ds. Nauki i Spraw Ogólnych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej złożył na ręce Rektora Politechniki Śląskiej ODZNAKĘ HONOROWĄ „Zasłużony dla Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej” nadaną Politechnice Śląskiej przez Senat ATH. Prof. NIKODEM podkreślił przy tym, że Politechnika Śląska od początku istnienia Akademii w Bielsku-Białej wspomagała ją swoim doświadczeniem i kadrą naukową.

Dalszą część uroczystości prowadził Prorektor ds. Dydaktyki prof. Ryszard WILK, który rozpoczął immatrykulację reprezentantów studentów I roku. Były nimi osoby, które najlepiej wypadły w tegorocznym procesie rekrutacyjnym.

Po złożeniu ślubowania przez studentów i immatrykulacji Prorektor prof. R. WILK życzył nowym studentom wytrwałości, pogody ducha i wszelkiej pomyślności, a przede wszystkim rozwoju osobowości oraz zdobycia wszechstronnej wiedzy i satysfakcji z udziału w życiu studenckim.

W gronie studentów swych nowych kolegów i koleżanki powitała przewodnicząca Samorządu Studenckiego Sylwia SZCZERBA.

W dalszej części odbyło się wręczenie medali OMNIUM STUDIOSORUM OPTIMO (Najlepszym spośród absolwentów), które w tym roku otrzymali: mgr inż. Magdalena KOŁODZIEJCZYK, absolwentka Wydziału Organizacji i Zarządzania, mgr inż. Daniel RECLIK, absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego oraz mgr inż. Arkadiusz RYFA, absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Medal OMNIUM STUDIOSORUM OPTIMO oraz Nagrodę I stopnia – za szczególny wkład i aktywność w życiu akademickim – otrzymał także mgr inż. Marcin NIGOT, były przewodniczący Samorządu Studenckiego.

Natomiast Nagrody II stopnia otrzymali: mgr inż. Barbara Anna UCHEREK, mgr inż. Anna ZAMORA, inż. Monika MORAWIAK, mgr inż. Ewa KMIEĆ, mgr inż. Artur BORGIEŁ, mgr inż. Damian BRZESKI, mgr inż. Katarzyna MUCZYŃ, mgr inż. Anna Daria DUDZIK-TRUŚ oraz mgr inż. Łukasz KRUK.

Dalszą cześć uroczystości poprowadził Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju prof. Wojciech CHOLEWA, który poinformował o ustanowieniu w 2005 roku przez Wydział Architektury Politechniki Śląskiej Medalu imienia Profesora Zygmunta Majerskiego dla wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych dla architektury i urbanistyki regionu górnośląskiego.

Profesor Zygmunt Majerski był nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń architektów w Politechnice Lwowskiej, Wrocławskiej i Śląskiej. Był pierwszym dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej oraz współtwórcą śląskiej szkoły architektury.

Kapituła Medalu w składzie: prof. dr hab. inż. arch. Nina JUZWA, prof. dr hab. inż. arch. Janina KLEMENS, dr inż. arch. Jerzy WITECZEK, prof. Pol.Śl., dr inż. Ewa ZIELIŃSKA, mgr inż. arch. Zofia PIĘKOŚ, mgr inż. arch. Tomasz STUDNIAREK i mgr inż. arch. Tomasz KONIOR, przyznała w tym roku medal po raz pierwszy. Został nim uhonorowany prof. Mieczysław KRÓL, który, jako autor licznych budynków mieszkalnych, biurowych, handlowych czy przemysłowych, a także kościołów w Chorzowie, Chropaczowie, Łagiewnikach Wielkich i Jastrzębiu Zdroju, wywarł istotny wpływ na kształt współczesnej architektury Śląska. Prof. Król, który pracował na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, jest autorem wielu opracowań naukowych i studialnych oraz wdrożeń nowatorskich rozwiązań technologicznych. Wypromował liczną rzeszę magistrów inżynierów architektów oraz doktorów.

Podczas uroczystości medal prof. Królowi wręczyli były i obecny Dziekan Wydziału Architektury prof. Nina JUZWA oraz prof. Krzysztof GASIDŁO,
a także JM Rektor Politechniki Śląskiej.

Następnie prof. Jan WOJTYŁA i JM Rektor prof. Wojciech Zieliński wręczyli Medale Komisji Edukacji Narodowej 38 pracownikom Politechniki Śląskiej.

Otrzymali je:

dr inż. Eugeniusz BARON
dr inż. Alfred CARBOGNO
dr inż. Jacek CZAPLICKI
dr hab. inż. Janusz GARDULSKI prof. nzw. w Pol. Śl.
dr hab. inż. arch. Krzysztof GASIDŁO prof. nzw. w Pol. Śl.
dr hab. inż. Piotr GENDARZ prof. nzw. w Pol. Śl.
prof. dr hab. inż. Wilhelm GORECKI
dr hab. inż. Andrzej GRUSZCZYK prof. nzw. w Pol. Śl.
prof. dr hab. inż. Krzysztof KLUSZCZYŃSKI
dr inż. Aleksander KOWAL
dr inż. Ewa ŁĘKAWSKA
prof. dr hab. inż. Jan ŁUKASZCZYK
prof. dr hab. inż. Ewa MAJCHRZAK
dr hab. inż. Arkadiusz MĘŻYK prof. nzw. w Pol. Śl.
prof. dr hab. Wojciech MOCZULSKI
dr inż. Piotr OSTROWSKI
dr inż. Zbigniew PAJĄK
dr inż. Zygmunt PILCH
dr hab. inż. Jerzy PIOTROWSKI prof. nzw. w Pol. Śl.
prof. dr hab. inż. Jan POPCZYK
dr inż. Bogusław SĄSIADEK
dr inż. Stefan SENCZYNA
prof. dr hab. inż. Stanisław SERKOWSKI
dr hab. inż. Jerzy SĘKOWSKI prof. nzw. w Pol. Śl.
prof. dr hab. inż. Tadeusz SKUBIS
dr hab. inż. Marek SMOLIK
dr hab. inż. Małgorzata SOPICKA-LIZER prof. nzw. w Pol. Śl.
dr Zofia SROGA
dr inż. Andrzej STUDZIŃSKI
dr hab. inż. Jan SZAJNAR prof. nzw. w Pol. Śl.
prof. dr hab. inż. Jacek SZUBER
prof. dr hab. inż. Janusz SZWABOWSKI
dr hab. inż. Stanisław SZWEDA
dr hab. inż. Ewaryst TKACZ prof. nzw. w Pol. Śl.
dr hab. inż. Lesław TOPÓR-KAMIŃSKI prof. nzw. w Pol. Śl.
dr inż. Alfred TRONT
dr hab. inż. Gabriel WRÓBEL prof. nzw. w Pol. Śl.
dr hab. inż. Walter WUWER

Natomiast oznaczenia państwowe, jak poinformował Rektor, zostaną wręczone w terminie późniejszym, ponieważ Uczelnia nie uzyskała jeszcze stosownych informacji z Kancelarii Prezydenta RP.

Kolejną część uroczystości poprowadził Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem prof. Marian DOLIPSKI, który poinformował, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał pracownikom Uczelni 10 nagród za rok 2005, w tym: 7 nagród indywidualnych i 3 nagrody zespołowe.

Nagrody indywidualne otrzymali:

- dr inż. arch. Anna SULIMOWSKA-OCIEPKA za rozprawę doktorską pt. „Osiedla patronackie Górnego Śląska. Studium miejsca oraz znaczenie kultury przemysłowej w przestrzeni zurbanizowanej”,
- dr inż. Nikodem KUŹNIK za rozprawę doktorską pt. „Badania nad reakcjami wybranych kompleksów rutenu ze związkami O-, S- i Se-allilowymi”,
- dr inż. Paweł WRONA za rozprawę doktorską pt. „Emisja dwutlenku węgla z poeksploatacyjnych wyrobisk podziemnych do atmosfery w rejonach wychodni pokładów na terenach górniczych zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego”,
- dr hab. inż. Antoni JOHN za rozprawę habilitacyjną pt. „Identyfikacja i analiza parametrów geometrycznych i mechanicznych kości miednicznej człowieka”,
- dr hab. inż. Dariusz KANIA za rozprawę habilitacyjną pt. „Synteza logiczna przeznaczona dla matrycowych struktur programowalnych typu PAL”,
- dr hab. inż. Lech ZNAMIROWSKI za rozprawę habilitacyjną pt. „Switching. VLSI Structures,Reprogrammable FPAA Structures, Nanostructures”,
- prof. zw. dr hab. inż. Ryszard GESSING za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych.

Nagrody zespołowe otrzymali:

- Zespół w składzie: prof. dr hab. inż. Michał BODZEK, dr hab. inż. Krystyna KONIECZNY, prof. nzw. w Pol. Śl. za książkę pt. „Wykorzystanie procesów membranowych w uzdatnianiu wody”,
- Zespół w składzie: prof. dr hab. inż. Jerzy ŚWIDER, dr inż. Ryszard ZDANOWICZ za podręcznik akademicki pt. „Modelowanie i symulacja systemów produkcyjnych w programie Enterprise Dynamics”,
- Zespół w składzie: prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta NIEZABITOWSKA, dr inż. Włodzimierz BOROŃ, dr hab. inż. Jerzy MIKULIK, prof. dr hab. inż. arch. Andrzej NIEZABITOWSKI, dr inż. Jerzy SOWA, dr inż. arch. Zbigniew STANISZEWSKI, dr inż. arch. Dorota WINNICKA-JASŁOWSKA, mgr inż. arch. Ewa NIEZABITOWSKA za podręcznik akademicki pt. „Budynek inteligentny”.

Po wręczeniu odznaczeń i nagród uczestnicy uroczystości wysłuchali wykładu inauguracyjnego, który w tym roku wygłosił prof. Marek Hetmańczyk z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. Jego tytuł brzmiał: „Wkład inżynierii materiałowej w rozwój przemysłu lotniczego”.

Po wykładzie JM Rektor zakończył uroczystość 62. inauguracji roku akademickiego w Politechnice Śląskiej, dziękując za obecność wszystkim przybyłym na uroczystość gościom oraz osobom które ją przygotowały. Szczególne podziękowania Rektor skierował pod adresem: Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej, Akademickiego Zespołu Muzycznego oraz Akademickiego Zespołu Tańca „Dąbrowiacy”, którzy zapewnili oprawę artystyczną uroczystości.

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości w holu Centrum Edukacyjno-Kongresowego przygotowany był poczęstunek, przy którym w luźnej atmosferze uczestnicy inauguracji mogli na gorąco podzielić się wrażeniami na progu kolejnego roku akademickiego.

Zdjęcia z Uroczystości

Zofia Zielińska