Logo Strona główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny Biuletyn Politechniki Śląskiej
Z Życia Politechniki Śląskiej
Nr 10-11. Lipiec-Sierpień
 
 
 
Z Życia Politechniki Śląskiej
Icon Z prac Senatu
Icon Kronika Rektorska
Icon Akty normatywne Uczelni
Icon Nowy skład Senatu
Icon Stopnie naukowe, tytuły, stanowiska
Icon Dział Współpracy z Zagranicą informuje
Icon 46-lcie pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Gessinga
Icon Konferencje i seminaria naukowe
Icon Z życia CKI
Icon Godne odnotowania
Icon Z życia studentów
Icon Politechnika Śląska w mediach
Icon Nowości wydawnicze
Icon Kultura
Icon Sport
Icon Wspomnienia
Icon Kronika żałobna
                                   
 
 
 
 
Icon
46-LECIE PRACY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ PROFESORA RYSZARDA GESSINGA

Instytucje wyższej uczelni są – we współczesnym skolektywizowanym świecie - czymś unikalnym, gdyż o ich randze, o ich atrakcyjności w oczach studentów i doktorantów, o ich atrakcyjności dla sponsorów badań, decyduje przede wszystkim jakość kadry profesorskiej, jej dorobek i autorytet, jej umiejętność dostrzegania wyzwań i umiejętność sprostania tym wyzwaniom.

Niedostatki jakości kadry profesorskiej są czymś nie dającym się skompensować ani wyposażeniem laboratoryjnym instytucji ani szczodrym finansowaniem. Do grona Profesorów Politechniki Śląskiej, którzy w szczególny sposób przyczynili się do ugruntowania rangi jej instytucji, należy Profesor Ryszard Gessing, Dyrektor Instytutu Automatyki na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki.

Urodził się 20 listopada 1935 r. w Świerżach pow. Chełm-lubelski, w rodzinie nauczycielskiej. Studia ukończył w roku 1959 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej na specjalności Automatyka i Telemechanika. Stopień dr nauk technicznych uzyskał w roku 1965, stopień dr hab. w 1969 r., tytuł profesora nadzwyczajnego w 1976 r., profesora zwyczajnego w 1989 r.
Działalność naukowo - organizacyjną rozpoczął w roku 1960 w Politechnice Śląskiej gdzie między innymi sprawował funkcje Kierownika Zakładu Teorii Sterowania – od 1984 r., Kierownika Studium Doktoranckiego 1970-1980, Dziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki 1984-1987, Dyrektora Instytutu Automatyki od 1992 r.

Prof. R.Gessing wykazuje ogromną aktywność w działalności naukowej, stawiając wysokie wymagania zarówno sobie jak i współpracownikom. Ma na swoim koncie liczne publikacje książkowe i artykuły, które ukazują się w najpoważniejszych czasopismach o światowym zasięgu.

Główne kierunki działalności naukowej Profesora Gessinga dotyczą stabilności układów regulacji, modelowania i projektowania układów dyskretnych w czasie, sterowania optymalnego
i statystycznie optymalnego, wpływu dostępnej informacji na jakość sterowania, sterowania dwupoziomowego oraz sterowania adaptacyjnego. Profesor Gessing był promotorem 13 prac doktorskich. Część z „Wychowanków” Profesora pracuje naukowo w Anglii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

Profesor Gessing od wczesnej młodości interesował się muzyką; gra na gitarze klasycznej i śpiewa. Zainteresowania muzyczne są tak silne, że – zdaniem bliskich – niewiele brakowało a byłby wybrał muzyczną karierę zawodową. Przez długie lata był zapalonym żeglarzem. Nadal jest miłośnikiem psów, w szczególności rudych irlandzkich seterów.

W imieniu wszystkich pracowników Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach pragniemy podziękować Profesorowi Ryszardowi Gessingowi za stworzenie klimatu harmonijnej współpracy trudnych indywidualności, za stworzenie klimatu sprzyjającego podejmowaniu nowych wyzwań, za cierpliwe i wnikliwe rozpatrywanie spraw i podejmowanie roztropnych decyzji, za docenianie i honorowanie inicjatyw i wysiłków.

Ad multos annos, Drogi Profesorze!

Jerzy Rutkowski,
Dziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Antoni Niederliński
Instytut Automatyki

Fotografie z uroczystości znajdują się na drugiej stronie okładki