Logo Strona główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny Biuletyn Politechniki Śląskiej
Z Życia Politechniki Śląskiej
Nr 10. Wrzesień 2004
 
 
 
Z Życia Politechniki Śląskiej
Icon Z prac Senatu
Icon Kronika Rektorska
Icon Akty normatywne Uczelni
Icon Stopnie naukowe, tytuły, stanowiska
Icon Dział Współpracy z Zagranicą informuje
Icon Tytuł Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej dla profesora Józefa Szarawary
Icon 60-lecie Wydziału Elektrycznego
Icon Politechnika Lwowska - Matka polskich uczelni technicznych
Icon Konferencje i seminaria naukowe
Icon Z życia CKI
Icon Godne odnotowania
Icon Notatki przewodniczącego RGSzW
Icon Kultura
Icon Sport
Icon Kronika żałobna
Icon
KRONIKA ŻAŁOBNA

Dnia 21 września 2004 roku zmarł prof. dr hab. inż. Roman Janiczek, profesor Politechniki Śląskiej w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów.
W latach 1994-2003 pełnił w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych funkcje Dyrektora Programowania Rozwoju i Dyrektora Departamentu Zarządzającego Usługami Sieciowymi; od 2003 roku zajmował się organizacją i prowadzeniem Rady Konsultacyjnej EPC S.A.
Długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny Uczelni, wychowawca wielu pokoleń inżynierów elektryków, uznany naukowiec i dydaktyk cieszący się wysokim autorytetem w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym, autor ponad stu publikacji naukowych, podręczników i skryptów, w tym podręcznika akademickiego "Eksploatacja Elektrowni Parowych".
Pełnił funkcje dyrektora Instytutu, prodziekana i dziekana Wydziału Elektrycznego. Był członkiem Komitetu Problemów Energetyki PAN, Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej, Sekcji Systemów Elektroenergetycznych Komitetu Elektrotechniki PAN i innych gremiów naukowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych.
Był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi, resortowymi i uczelnianymi oraz nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Profesor Roman Janiczek był człowiekiem wyjątkowej pracowitości i uczciwości. Jego odejście jest niepowetowaną stratą dla Wydziału i Uczelni.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 27 września br. na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach.

W dniu 2 października 2004 roku zmarł w wieku 79 lat profesor zwyczajny dr hab. inż. Władysław Paszek, były Dyrektor Instytutu Maszyn i Urządzeń Elektrycznych Wydziału Elektrycznego.
Nauczyciel akademicki Uczelni od 1950 roku. Wychowawca wielu pokoleń inżynierów elektryków w dziedzinie maszyn elektrycznych. Wybitny naukowiec cieszący się szczególnym autorytetem w środowiskach naukowych krajowych i międzynarodowych, członek Komitetu Elektrotechniki PAN, długoletni przewodniczący Rady Naukowej BOBRME w Katowicach, rzeczoznawca SEP i członek PTETiS. Inspirator budowy budynków Instytutu - inwestycji finansowanej przez przemysł elektromaszynowy.
Autor wielu skryptów i podręczników akademickich, autor licznych publikacji naukowych krajowych i zagranicznych. Promotor ponad 40 rozpraw doktorskich pracowników z różnych uczelni i z przemysłu.
Odznaczony między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Edukacji Narodowej, Odznaką Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej, Złotą Odznaką Zasłużonemu dla Energetyki i Złotą Odznaką Zasłużonemu dla Rozwoju Województwa Katowickiego.
W zmarłym tracimy wielkiego człowieka nauki, wychowawcę inżynierów i kadry naukowej.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 6 października br. w Bielsku Białej, na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej.