Logo Strona główna   Pomoc    Przejdź w górę do witryny Biuletyn Politechniki Śląskiej
Z Życia Politechniki Śląskiej
Nr 7. Kwiecień 2004
 
 
 
Z Życia Politechniki Śląskiej
Icon Z prac Senatu
Icon Limity miejsc na studiach dziennych
Icon Kronika Rektorska
Icon Deklaracja Lubelska
Icon Akty normatywne Uczelni
Icon Stopnie naukowe, tytuły, stanowiska
Icon Dział Współpracy z Zagranicą informuje
Icon Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii
Icon Technopark Gliwice
Icon Regionalna Konferencja Rektorów
Icon Z życia CKI
Icon Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej w działaniu
Icon A może by do woja?
Icon Notatki przewodniczącego RGSzW
Icon Wydawnictwo Politechniki Śląskiej prezentuje
Icon Godne odnotowania
Icon Kultura
Icon Sport
Icon Kronika żałobna
Icon
 
 
 
Szanowni Państwo,
Pracownicy i Studenci Politechniki Śląskiej,
Czytelnicy naszego biuletynu,
1 maja 2004 roku stanie się datą znaczącą w najnowszej - a może nie tylko? - historii naszego kraju, bowiem z wejściem do Unii Europejskiej uzyskujemy możliwość wyrównania szans rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego.
Jako Uczelnia już od dłuższego czasu jesteśmy w europejskiej przestrzeni naukowej i edukacyjnej, uczestniczymy w programach ramowych UE, wdrażamy zasady procesu bolońskiego, nasi studenci mogą bez przeszkód poszerzać swoją wiedzę na praktykach i studiach zagranicznych. Data ta jest więc dla nas nie tyle punktem zwrotnym, co momentem sprzyjającym refleksji na temat jakości, jakie nasza działalność - naukowa i dydaktyczna, ale nie tylko - może wnieść do wspólnych zasobów.
Ale jesteśmy także jednostkami, osobami, obywatelami - i w tym wymiarze dzień 1 maja 2004 roku jest rzeczywiście datą przełomową.
Życzę Państwu z całego serca, aby nowa sytuacja owocowała sukcesami we wszystkich wymiarach, także i w tym najbardziej osobistym, czyli rodzinnym, aby była bodźcem do realizacji marzeń i ambicji, aby satysfakcja z harmonii pomiędzy marzeniami a ich spełnieniem stała się udziałem każdego z nas.

Wojciech Zieliński
Rektor